OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zdrowie zdominowało partnerstwo
20 lipca 2011 roku

Zdrowie zdominowało partnerstwo

Ostrowski szpital powinien wzbogacić się o potrzebny sprzęt medyczny, który chcą przekazać kliniki z Niemiec. Ten rodzaj współpracy to efekt wizyty, jaką kilkanaście dni temu w Powiecie Sonneberg złożyła delegacja samorządowców z Powiatu Ostrowskiego.

Do tej pory dzięki współpracy partnerskiej z Sonnebergiem korzystała przede wszystkim młodzież szkół ponadgimnazjalnych uczestnicząc w wyjazdach studyjnych, stażach i praktykach. Teraz jest szansa na to, że profity z partnerstwa mieć będą także osoby korzystające z publicznej służby zdrowia. Ten obszar współpracy był szczególnie mocno omawiany przez ostrowską delegację w skład, której weszli: Paweł Rajski Starosta Ostrowski, Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Marlena Maląg Wiceprzewodnicząca Rady, Dariusz Bierła dyrektor Ostrowskiego ZZOZ, Marcin Woliński pracownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

zdjecie

- Jesteśmy zainteresowani współpracą w obszarze medycyny, dlatego zależało nam bardzo, aby w programie wizyty znalazły się właśnie te placówki – powiedział Paweł Rajski.- W Sonnebergu mieliśmy okazję zwiedzać dwa szpitale. Ten znajdujący się bezpośrednio w mieście, jest placówką bardzo nowoczesną, ale… mało dociążoną przez pacjentów. Z kolei szpital w Coburgu jest czwartą w Niemczech placówką pod względem opieki kardiologicznej. Dysponuje kapitalnie wyposażonymi pracowniami m.in. hemodynamiki. Placówki te, co dwa lata wymieniają sprzęt. Podczas rozmów wyraziliśmy zainteresowanie takim sprzętem, a strona niemiecka chętnie przystała na taką współpracę.

zdjecie

Szczegółową listę potrzeb sprzętowych partnerom z Niemiec prześle ostrowski szpital. Ostrowskiej placówce szczególnie zależy jednak na endoskopie oraz wyposażeniu, które mogłoby znaleźć się na oddziale udarowym.

- Wielokrotnie mówiliśmy, że chcemy w szpitalu wprowadzać nowe świadczenia medyczne. Te, których nie ma teraz w ofercie, a także te które są wysoko punktowane i płatne przez NFZ. Zabiegamy o to, aby utworzyć pracownię endoskopową. To popularne badanie, którego jednak w Ostrowie się dotąd nie wykonuje. Dobry endoskop to wydatek rzędu kilkaset tysięcy złotych. Pomoc z Niemiec miałaby, więc wymierny efekt. Podobnie, jeśli mówimy o oddziale udarowym, to szczególnie potrzebne będą np. respiratory, a Niemcy mogą nam je zaoferować – wyjaśnia Starosta Ostrowski.

Ofiarowany sprzęt będzie w pełni sprawny, po przeglądzie i co najważniejsze za symboliczną kwotę.

Wizyta w Sonnebergu była pierwszą oficjalną wizytą nowego starosty w tym partnerskim powiecie. Zapoznano się podczas niej ze specyfiką całej jednostki samorządowej. Odbyło się m.in. spotkanie z 16 burmistrzami gmin wchodzących w skład Powiatu Sonneberg. Co ciekawe, niektóre z gmin to, jednostki z populacją zaledwie 400 mieszkańców. W takich przypadkach funkcja burmistrza jest urzędem honorowym, nie etatowym. Cały Sonneberg liczy 60 tys. mieszkańców.

zdjecie

Już jesienią tego roku z wizytą do Ostrowa przyjedzie starościna Sonnebergu Christine Zitzmann, dobry duch i osoba bardzo zaangażowana w partnerstwo pomiędzy naszymi jednostkami.

- Byliśmy pod wrażeniem opieki strony niemieckiej i zaangażowania Pani Starościny Zitzmann w pokazaniu nam, jak największej ilości miejsc i ludzi. Widać, że nasi partnerzy są bardzo zainteresowani konkretnymi projektami. Myślę, że będziemy mogli to omówić podczas spotkania w Ostrowie. Zwłaszcza w kontekście przyszłorocznego 125-lecia Powiatu Ostrowskiego – mówi Starosta Ostrowski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 367