OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Działki budowlane na sprzedaż
21 lipca 2011 roku

Działki budowlane na sprzedaż

Cztery dobrze skomunikowane i uzbrojone działki położone w Przygodzicach wystawił na sprzedaż Zarząd Powiatu Ostrowskiego. Tereny przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową. Przetarg nieograniczony odbędzie się 3 października 2011r.

* dzialka_1553_27__79_.jpg

Zarząd Powiatu Ostrowskiego 5 lipca 2011r. ogłosił trzeci nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach. Pod młotek idą w sumie cztery działki o powierzchni od 1.225 do 1.644 m2. Jedna z nich położona jest przy drodze krajowej - ulicy Wrocławskiej, natomiast pozostałe trzy przy ul. Wysockiej. Cena wywoławcza brutto kształtuje się na poziomie od 40 do 50 zł/m2.

* 3.jpg

- Tereny są obecnie niezagospodarowane i nieogrodzone, ale z pewnością ich atutem jest położenie - niedaleko miasta, w malowniczej okolicy, która szybko się urbanizuje. W drodze znajdują się wszystkie niezbędne media: sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa i telefoniczna – informuje starosta Paweł Rajski.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim 3 października 2011r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie określonego wadium w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2011r.

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w ogłoszeniu o przetargu, które zamieszczamy poniżej.

Odwiedzin: 458