OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowy dyrektor Placówki Wsparcia
21 lipca 2011 roku

Nowy dyrektor Placówki Wsparcia

Zarząd Powiatu Ostrowskiego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim Radosławowi Kowalskiemu. Były nauczyciel Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim zastąpił na tym stanowisku Monikę Kowalik.

Z dniem 26 lipca br., uchwałą nr 217/2011, Zarząd Powiatu Ostrowskiego powierzył Radosławowi Kowalskiemu pełnienie obowiązków DyrektoraPlacówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim.

- Radosław Kowalski to postać dobrze znana w środowisku ostrowskiej edukacji, do tej pory był nauczycielem Gimnazjum nr 4. Jest pedagogiem, dlatego też jest bardzo dobrze przygotowany do pełnienia tej funkcji. Nie ukrywam, że wiążę z jego osobą olbrzymie nadzieje. Jest to człowiek, który zyskuje sobie sympatię otoczenia. Jest lubiany przez dzieci. Myślę, że trzeba zrobić wszystko, aby tę najgorszą pozycję, którą ma ośrodek w województwie wielkopolskim zmienić. Mam nadzieję, że wraz ze zmianą szefa nastapi radykalna poprawa funkcjonowania placówki – wyjaśnia Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Do ostrowskiej placówki zazwyczaj trafiają dzieci i młodzież z trudną przeszłością. Obecnie w ośrodku przebywa 14 podopiecznych. Nowy szef tak mówi o swoich planach.

* 1.jpg

- Chciałbym zrobić wszystko, aby ta jednostka działała w takiej formie, żeby nikt do niej nie miał zastrzeżeń. Mam nadzieję, że uda mi się pewne rzeczy zmienić. Muszę również zapoznać się z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego. Zależy mi przede wszystkim na tym, aby dzieci były bezpieczne, a także żeby były poprawne relacje między podopiecznymi – mówi Radosław Kowalski, p.o dyrektorPlacówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim.

Przypomnijmy, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2011 roku Uchwałą nr 194/2011 rozwiązał umowę o pracę z dotychczasową dyrektor placówki Moniką Kowalik.  

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 414