OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sprzątanie świata
14 września 2007 roku

Sprzątanie świata

Już po raz kolejny powiat ostrowski bierze udział w ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie świata 2007– Clean up the world”. Tegoroczna akcja odbędzie w dniach 14 września. W tym roku hasłem przewodnim jest „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem”.

Powiat ostrowski od początku powstania jest zaangażowany w działalność proekologiczną. Od 1999 roku organizował fora ekologiczne poświęcone szeroko pojętej problematyce ochrony środowiska. Bardzo dobrze przyjęła się na grunt ostrowski idea warsztatów łowieckich i zawodów wędkarskich, które łączą w sobie dobrą zabawę i edukację ekologiczną. Powiat ostrowski kreuje politykę środowiskową w oparciu o przyjęte przez radę powiatu ważne dokumenty tj. plan gospodarki odpadami i program ochrony środowiska dla powiatu. – mówi Przewodniczący Rady Powiatu, Piotr Walkowski

Zwieńczeniem działań proekologicznych była nominacja w konkursie „Powiat przyjazny środowisku” w roku 2005 roku, a w roku 2006 przyznanie tytułu laureata konkursu „Powiat przyjazny środowisku”. Tytuł ten powiat otrzymał za całokształt działań zmierzających do poprawy środowiska naturalnego.

Tegoroczna akcja sprzątania świata jest skierowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Uczniowie, wraz z opiekunami będą sprzątać i porządkować tereny leśne i obszary chronione oraz cenne przyrodniczo. Akcja będzie przebiegała przy współpracy nadleśnictw Taczanów, Krotoszyn i Antonin.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 598