OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Remonty w placówkach Powiatu Ostrowskiego
21 lipca 2011 roku

Remonty w placówkach Powiatu Ostrowskiego

W czasie wakacji w większości szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski trwają prace remontowo-adaptacyjne. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu Powiatu Ostrowskiego, Rady Rodziców, a także sponsorów.

Zakres przeprowadzonych prac wynika z bieżących potrzeb danej placówki. W II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta odbywa się remont pokrycia dachowego z papy (nad klasą), a także naprawa balkoniku znajdującego się przy pokoju nauczycielskim. Z kolei w Zespole Szkół Ogólnokształcących wymieniana jest instalacja elektryczna w szkole i w części mieszkalnej znajdującej się w budynku szkoły. Ponadto odbywa się remont starego ogrodzenia, stare betonowe ogrodzenie zastąpione zostanie nowym płotem. Trwają też prace w Zespole Szkół Specjalnych, gdzie remontowany jest chodnik na boisku i do wejścia szkoły, a także odbywa się malowanie sal lekcyjnych. Chodnik remontowany jest również w Zespole Szkół Usługowych. W IV Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina robione są drobne naprawy i remonty, a także malowane są podłogi i dwie sale lekcyjne.

- Ze względu na oszczędności w tym roku w naszych placówkach przeprowadzamy najpilniejsze prace. Wakacje to dobry czas na ich wykonanie. Z nowym rokiem szkolnym chcemy zapewnić uczniom jak najlepsze warunki do nauki – mówi Starosta Paweł Rajski.

* chodnik____zss_.jpg

* instalacja___zss.jpg

* 6.jpg

Największe inwestycje trwają w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. Jak informuje dyrektor placówki większość prac odbywa się systemem gospodarczym tzn. wykonywane są przez pracowników gospodarczych szkoły.

- Odwodnienie – drenaż północnej strony budynku szkolnego wykonywany jest ze środków budżetowych pochodzących z zysku zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego. Remont posadzek oraz podpór strunobetonowych w pomieszczeniach magazynowo-gospodarczych wykonywany jest ze środków pozyskiwanych na rachunku dochodów. Podobnie jak w latach poprzednich większość prac remontowych wykonujemy systemem gospodarczym np. prace adaptacyjne w nowej sali dydaktycznej, malowanie pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem magazynowym oraz remont sanitariatów i pokoi w internacie. Prace te kosztować będą około 35.000 zł. Chciałbym podkreślić, że cześć materiałów pozyskaliśmy od sponsorów m.in. udało się nam pozyskać 660 l farby, za którą w połowie zapłaciła Rada Rodziców, a tylko nieznaczna cześć dotycząca zakupu wyposażenia zakupiliśmy z budżetu szkoły i internatu – wyjaśnia Dariusz Kaczmarek, dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach.

* boisko___zsp_cku_w_przygodzicach.jpg

* boisko___zsp_cku_w_przygodzicach_.jpg

Jednak nadal największym przedsięwzięciem w szkole jest budowa kompleksu boisk sportowych przy placówce. Powstaje tam m.in. 6 torowa bieżnia za 60 tys. zł, które Starostwo pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego. Koszt budowy boisk finansowany jest w całości z budżetu powiatu i nie powinien przekroczyć ok. 2 mln złotych. Nowy obiekt powinien być gotowy we wrześniu.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 366