OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Syreny zabrzmią w rocznicę Powstania
26 lipca 2011 roku

Syreny zabrzmią w rocznicę Powstania

W poniedziałek 1 sierpnia 2011 roku dokładnie o godz. 17.00 w Ostrowie, podobnie jak w całej Polsce, zawyją syreny. W ten sposób uczczona zostanie 67. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Z apelem o uhonorowanie pamięci Powstańców Warszawskich zwrócił się Instytut Pamięci Narodowej. Dla podkreślenia rangi wydarzenia, jakim był wybuch Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 r. wezwano do uruchomienia syren alarmowych i wywieszenia w tym dniu flag narodowych na urzędach państwowych i w miejscach publicznych.

Jak podkreślają historycy Powstanie Warszawskie, mimo lokalnego charakteru walk nie było wydarzeniem, które ograniczało się do jednego miasta. Na terenach zdobytych przez Powstańców zaczęły otwarcie funkcjonować najwyższe struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Żołnierze Powstania stawili opór Niemcom walcząc o Warszawę, stolicę wolnej Polski, ale przede wszystkim podjęli się próby ocalenia powojennej suwerenności całego kraju.

W rocznicę godziny „W’’, czyli dokładnie o godz. 17.00 w całym kraju zawyją syreny i na minutę ucichnie uliczny zgiełk. Zamierzeniem IPN jest nadanie obchodom rocznicy Powstania charakteru ogólnokrajowego. Po raz pierwszy w ten sposób pamięć walczących uczczono w 2007 roku.

Odwiedzin: 113