OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zdążyć przed rakiem
26 lipca 2011 roku

Zdążyć przed rakiem

W dniach od 1 do 5 sierpnia 2011 r. po raz kolejny na parkingu Starostwa Powiatowego stacjonować będzie mammobus. Tradycyjnie z bezpłatnych badań piersi będą mogły skorzystać mieszkanki Powiatu Ostrowskiego w wieku od 50 do 69 lat.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet zarówno w Polsce jak i na świecie. Stanowi 22% wszystkich przypadków nowotworów złośliwych. Każdego roku w Polsce z tego powodu umiera około 5.000 osób. W 78% przypadków rak piersi dotyczy kobiet po 50 roku życia. Niezwykle skuteczną metodą na zmniejszenie umieralności z powodu raka piersi są badania przesiewowe oparte na mammografii. Narodowy Program Profilaktyki Raka Piersi daje możliwość skorzystania z bezpłatnych badań, bez konieczności posiadania skierowania czy długiego oczekiwania.

* do tekstu - czuje siÄ™ zdrowa

W Powiecie Ostrowskim program z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Do tej pory pod kątem raka piersi przebadano ponad cztery tysiące kobiet: w 2008 roku – 637, w 2009 roku - 1232, w 2010 – 1743, a w I półroczu 2011 roku – 514 pacjentek.

- W tym roku dla mieszkanek Powiatu Ostrowskiego przeprowadziliśmy już dwie takie kampanie: w lutym i w kwietniu. W ich trakcie przebadano 514 kobiet, a ok. 4 proc. z nich skierowano na dodatkowe badania, aby wyjaśnić wykryte nieprawidłowości. Stwierdzone zmiany chorobowe nie były duże, bo nasze pacjentki regularnie korzystają z badań profilaktycznych. Jestem pełna optymizmu, bo zmiany wykryte w tak wczesnym stadium nie stanowią tak dużego zagrożenia dla zdrowia. Warto dodać, że pogłębiona diagnostyka oraz ewentualne dalsze leczenie w Wielkopolskim Centrum Onkologii odbywa się nadal bezpłatnie w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia - mówi Magdalena Maćkowiak z NZOZ „Diagnostyka-Largo”, który w ramach NPPRP wykonuje badania.

Badanie mammograficzne jest obecnie uznawane za najlepszą metodę wczesnego wykrywania raka piersi - umożliwia wykrycie bardzo małych guzków (o średnicy zaledwie kilku milimetrów), czyli zmian nie wyczuwalnych w badaniu wykonywanym palcami. Jak wynika z doświadczeń radiologów guzki o niewielkich rozmiarach w większości przypadków oznaczają wczesną fazę choroby, w której szanse na całkowite wyleczenie oraz zachowanie piersi są najwyższe.

* do_tekstu__mammobus.jpg

Akcja skierowana jest przede wszystkim do pacjentek, które korzystały już z programu. Ich dane znajdują się w bazie Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Stamtąd lub bezpośrednio z NFZ automatycznie wysyłane są imienne zaproszenia na kolejne badania. Jednak, jak podkreślają organizatorzy lista nigdy nie jest zamknięta i każda z zainteresowanych pań może się zgłosić.

Profilaktyką objęte są kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które w przeciągu ostatnich dwóch lat nie miały mammografii refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z programu wykluczone są kobiety, u których wcześniej rozpoznano raka piersi. Aby wziąć udział w badaniach wystarczy zarejestrować się na konkretny dzień i godzinę pod numerem telefonu (061) 44 81 384. O tym jak przebiega badanie i jak się do niego można przeczytać w MINI-PORADNIKU, który zamieszczamy poniżej.

Przedsięwzięcie w całości finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast Powiat Ostrowski włącza się w akcję zapewniając pomoc organizacyjną. Następnym razem mammobus pojawi się obok Starostwa w październiku, a następnie na przełomie listopada i grudnia.

Odwiedzin: 217