OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Włoskie kontakty
27 lipca 2011 roku

Włoskie kontakty

Do nawiązania współpracy Powiatu Ostrowskiego z włoską prowincją Forli-Cesena doszło za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W 2003 roku na list intencyjny z Włoch odpowiedziały trzy powiaty: poznański, gnieźnieński i ostrowski.

Pierwsza oficjalna wizyta we Włoszech odbyła się w lipcu 2003 roku. Spotkania i seminaria dotyczyły wymiany i współpracy między lokalnymi władzami w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej. Włosi zamierzali wejść na polski rynek ze swoim kapitałem. W kręgu zainteresowań była branża metalowa, a w szczególności produkcja części do maszyn rolniczych. Włosi podkreślali, że specjalizują się w renowacji zabytków oraz w branży gastronomicznej i hotelarskiej. Włoskie firmy były zainteresowane również nawiązaniem handlowych kontaktów z producentami mebli oraz akcesoriów ogrodowych. Inicjowanie kontaktów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami włoskimi a lokalnymi podmiotami gospodarczymi było jedną z ważniejszych form współpracy.

zdjecie

Rewizyta włoskiej delegacji samorządowo-gospodarczej nastąpiła pod koniec sierpnia 2003 roku. Wraz z prezydentem prowincji Forli-Cesena do Ostrowa Wielkopolskiego przyjechali specjaliści z określonych branż, a wśród nich: rzemieślnicy, budowlańcy, przedstawiciele izby handlowej oraz specjaliści ds. ochrony środowiska, projektów unijnych i edukacyjnych. Wizyta miała typowo roboczy charakter, Włosi spotkali się z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw, wizytowali takie przedsiębiorstwa jak: Ostrovin, Delphi, PBO, Trasko-Stal, Litex, Zap, Malfarb, Domek, Andach, Sklejkę Eko. Głównym celem była wymiana ofert pomiędzy zagranicznymi kontrahentami, ale rozważano również możliwość współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Wizyta zakończyła się podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy samorządami, w którym wyrażono wolę współpracy w takich dziedzinach jak: gospodarka, ochrona środowiska, kultura i sztuka, oświata i wychowanie, sport i kultura fizyczna oraz administracja i sprawy społeczne.

zdjecie

Oficjalne podpisanie umowy o partnerstwie nastąpiło podczas drugiej wizyty polskiej delegacji we Włoszech, która miała miejsce w dniach 26-30 maja 2004r. Delegacja władz samorządowych oraz przedstawicieli kultury, oświaty i sportu oraz urzędu pracy uczestniczyła wówczas w międzynarodowej konferencji „Młodzi ludzie w nowej Europie - pomiędzy edukacją a zatrudnieniem”, w której oprócz Polaków uczestniczyli również Niemcy i Hiszpanie. Ważnym elementem tej wizyty były rozmowy gospodarcze przeprowadzone z włoskimi przedsiębiorcami. Podjęto również decyzję o realizacji wspólnych projektów wymiany młodzieży w celu praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej i hotelarskiej.

W październiku 2006 roku przyjaciele z Włoch zostali zaproszeni do Ostrowa Wielkopolskiego na międzynarodową konferencję „Powiat Ostrowski w Unii Europejskiej – doświadczenia i plany na przyszłość”. Wzięli w niej udział również partnerzy z Niemiec. Oprócz gości z zagranicy w spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych, nauczyciele i młodzież. Dyskutowano o wynikach kilkuletniej współpracy, dzielono się doświadczeniami związanymi z członkowstwem w UE.

zdjecie

W tym samym czasie ruszył pierwszy polsko-włoski projekt edukacyjny „Europejskie spotkania kulinarne - Pan Artusi spotyka Chopina”. Dzięki niemu młodzież z Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyła w dwustronnej wymianie. W październiku 2006 roku młodzież z Włoch odwiedziła Polskę, a w marcu 2007 roku polska młodzież odbyła trzytygodniowe praktyki zawodowe we Włoszech. Celem projektu było doskonalenie znajomości języka angielskiego stosowanego w branży gastronomicznej oraz zdobycie nowych umiejętności w przyrządzaniu potraw w oparciu o tradycyjne i regionalne włoskie przepisy. Fundusze na wymianę młodzieży z Unii Europejskiej pozyskało Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim w ramach programu Socrates-Comenius.

zdjecie

zdjecie

Ostatni raz włoska delegacja gościła w Powiecie Ostrowskim we wrześniu 2009 roku. Zorganizowana wówczas dwudniowa, międzynarodowa konferencja dotyczyła ochrony ludności w czasie wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych. Wzięli w niej udział przedstawiciele straży pożarnej, policji, pogotowia, sanepidu, weterynarii, miejscowe organizacje wolontariackie oraz goszcząca w Powiecie Ostrowskim delegacja z Niemiec. Włosi zaprezentowali swój system pomocy oparty na wolontariacie. Przedstawili działania wolontariuszy zaangażowanych w niesienie pomocy i usuwanie skutków trzęsienia ziemi w mieście LAquila.

zdjecie

Aby zobaczyć informacje archiwalne na ten temat skorzystaj z wyszukiwarki.

Odwiedzin: 463