OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wymiana praw jazdy
27 lipca 2011 roku

Wymiana praw jazdy

Nawet ponad 1000 osób w Powiecie Ostrowskim, kierowców wykonujących przewozy drogowe będzie musiało w ciągu najbliższych tygodni wymienić dotychczasowe prawa jazdy na nowe. Obowiązek taki wprowadza prawo. – Nie radzimy pozostawiać tych spraw na ostatnią chwilę, zapraszamy już teraz co pozwoli uniknąć kolejek – mówi Katarzyna Czaja z Referatu Wydawania Uprawnień dla Kierowców ostrowskiego starostwa.

W 2011 roku szkolenie okresowe musi odbyć każdy kierowca wykonujący transport rzeczy lub osób, który uzyskał prawo jazdy w latach 1981-1995 (dla kat. C) i 1991-2000 (dla kat. D).

Nowe przepisy stanowią, że kierowca wykonujący przewóz drogowy, obowiązany jest uzyskać wpis do polskiego prawa jazdy, potwierdzający spełnienie następujących wymagań: brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego.

* dsc_0002.jpg

- Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy. Prawo jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis, wydaje się na okres 5 lat – wyjaśnia Katarzyna Czaja. - Samo wyrobienie nowego prawa jazdy trwa około miesiąca. Kierowcy nie powinni, więc zostawiać tego na ostatnią chwilę, bo w przeciwnym razie oprócz kolejek mogą być narażeni na to, że Wytwórnia Papierów Wartościowych nie zdąży wyrobić na czas nowych praw jazdy. Do tego czas nie będą mogli, więc wykonywać zawodu kierowcy.

Podajemy terminy, w których kierowcy wykonujący przewóz drogowy są obowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy:

10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

* kategorii C1 lub C - w terminie do dnia 1 stycznia 1981 do dnia 31 grudnia 1995

* kategorii D1 lub D - w terminie od dnia 1 stycznia 1991 do dnia 31 grudnia 2000

10 września 2012 r - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

* kategorii C1 lub C - w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r do dnia 31 grudnia 2000

* kategorii D1 lub D - w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r do dnia 31 grudnia 2005

10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy :

* kategorii C1 lub C - w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r do dnia 31 grudnia 2005

* kategorii D1 lub D - w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r do dnia 31 grudnia 2008

10 września 2014 r- w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii

* C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r do dnia 10 września 2009

Wymagane dokumenty: wniosek (dostępny w urzędzie) oraz załączniki, jedna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem, kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, kserokopia posiadanego prawa jazdy oraz dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Spraw Społecznych – Referat Wydawania Uprawnień dla Kierowców II piętro, pokój nr 202 Tel. 627 378 441, 627 378 401

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 4485