OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
60-lecie Klubu Sportowego STAL OSTRÓW
14 września 2007 roku

60-lecie Klubu Sportowego STAL OSTRÓW

Z okazji 60-lecia KLUBU SPORTOWEGO STAL OSTRÓW, starosta ostrowski wystosował na ręce Pani Izabeli Kaczmarek, Prezesa Zarządu Klubu sportowego STAL oraz pani Krystiany Czaii, dyrektora Klubu STAL OSTRÓW list gratulacyjny, w którym czytamy:

Z okazji wspaniałego Jubileuszu 60-lecia działalności Klubu Sportowego STAL OSTRÓW proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania.

Stal Ostrów jest nierozerwalnie związana z naszym Miastem, wrosła w jego historię, znalazła także trwałe miejsce w sercach wielu pokoleń ostrowskich kibiców. Z dumą i radością obserwujemy kolejne osiągnięcia ostrowskich sportowców ze „Stalówki”. Doceniamy również starania władz Klubu, aby nasi sportowcy mieli godne warunki do pracy i treningu, a kibice mogli być świadkami znaczących wydarzeń sportowych. Mówi się, że sport kształtuje charaktery, uczy wytrwałości, konsekwencji, odwagi. Uczy wygrywać i godnie znosić porażki. Sport to nie tylko magia zawodów, wygranych meczy, pięknych wzruszeń. To także, a może przede wszystkim, twarda szkoła życia. Pięknego i bogatego w doznania. Dla wielu wychowanków ostrowskiej STALI to okno na świat i droga do wielkich sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. I za ten ogromny trud wychowawczy, zaangażowanie i wielkie serce włożone w pracę z naszą młodzieżą wszystkim trenerom, działaczom, pracownikom i władzom Klubu serdecznie dziękuję.

W imieniu władz samorządowych Powiatu Ostrowskiego proszę przyjąć najlepsze gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności. Niech kolejne lata obfitują we wspaniałe sukcesy, talenty sportowe, hojnych darczyńców i sympatyków sportu.

Z wyrazami szacunku i sympatią

Starosta Ostrowski
Włodzimierz Jędrzejak

Ostrów Wielkopolski, 8 września 2007 roku

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 5693