OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat Ostrowski Mecenasem Polskiej Ekologii
5 sierpnia 2011 roku

Powiat Ostrowski Mecenasem Polskiej Ekologii

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP organizowany jest od 2000 roku. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w kilku kategoriach: Samorząd Przyjazny Środowisku, Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku, Promotor Ekologii, Mecenas Polskiej Ekologii i Europejska Nagroda Ekologiczna. Głównym organizatorem konkursu jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Narodowa Rada Ekologiczna.

Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” promuje i nagradza najlepsze samorządy, firmy i placówki oświatowe, które zrealizowały szczególnie ważne z punktu widzenia Państwa i jego polityki ekologicznej inwestycje i programy edukacyjne oraz dokonały istotnych zmian w stanie środowiska naturalnego. W Konkursie premiowane są szczególnie podmioty, które rozwiązały swoje problemy ekologiczne w sposób kompleksowy, przybliżający je do norm i standardów unijnych.

Powiat Ostrowski po raz pierwszy zgłosił się do konkursu 2006 roku. Trzykrotnie zdobywał tytuł „Powiat Przyjazny Środowisku” w latach: 2007, 2008 i 2009. W konkursie doceniono szeroki zakres inwestycji proekologicznych realizowanych przez samorząd powiatowy począwszy od 2004 roku. Do konkursu zgłoszono realizowane na terenie Ostrowa Wielkopolskiego projekty termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej: II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z basenem, IV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Muzycznych, sali sportowej przy Zespole Szkół Usługowych, a także kompleks 10 budynków szpitalnych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim i obiektów Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Głównym zamierzeniem wszystkich inwestycji termomodernizacyjnych było ograniczenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Powiat Ostrowski doceniono również za od lat prowadzone działania edukacyjne: warsztaty i konkursy o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów oraz seminaria i szkolenia dla dorosłych.

* dsc_0211_1.jpg

Za całokształt działań proekologicznych, Powiat Ostrowski otrzymał w 2010 roku dożywotni tytuł „Mecenasa Polskiej Ekologii”.Kapituła uhonorowała w ten sposób trzykrotnego laureata konkursu.

* mecenas_polskiej_ekologii_2010.jpg

Aby zobaczyć informacje archiwalne na ten temat skorzystaj z wyszukiwarki.

Odwiedzin: 2653