OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
III Ostrowski Festiwal Nauki
14 września 2007 roku

III Ostrowski Festiwal Nauki

PROGRAM III OSTROWSKIEGO FESTIWALU NAUKI

piątek 14 września 2007 roku

Zespół Szkół Technicznych
Ostrów Wielkopolski, ul. Poznańska 43
tel. 062 / 735 89 00

godz. 9.00 AULA
dr Jan Olejniczak „Podstawowe prawa fizyki i zjawiska paradoksalne”
godz. 10.30 sala CNC
mgr Krzysztof Sadowski „Warsztaty mechatroniczne”
godz. 10.30 korytarz
mgr Rafał Jakubowski, mgr Wanda Nawrocka „Klub Młodego Odkrywcy”
godz. 10.30 sala A
mgr Aleksandra Kędzierska – Cybułka „Mapy myśli – czyli droga do sukcesu nie tylko w szkole”
godz. 10.30 sala B
Maciej Barański, Smogór Maciej „Wizualizacja”
godz. 10.30 sala C
Cieplik Justyna, Pakuła Artur, Jędras Patrycja „Fizyka zabawek”
godz. 10.30 Sala D
dr Szymon Łoś „Fizyka niskich temperatur”
godz. 11.00
dr Jan Olejniczak, Firma EDUKA „Nowoczesna pracownia fizyczna w szkole XXI wieku”
godz. 11.30 AULA
prof. dr hab. Wojciech Florek, mgr Paweł Sobczak, mgr Mariusz Strzelecki „Małymi krokami do nanomagnetyzmu”
godz. 12.00 sala A
mgr Krzysztof Sadowski „GPS – mechatroniczne urządzenie nawigacyjne”


Zespół Szkół Usługowych
Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 12
tel. 062 / 736 51 82

godz. 11.00
dr inż. Tadeusz Sarnowski „Nauka źródłem rozwoju”


Zespół Szkół Ekonomicznych
Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 29
tel. 062 / 591 95 57

godz. 11.00
dr Ewa Smektała „Nauka źródłem rozwoju”


I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompały i W. Lipskiego
Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 9
tel. 062 / 736 62 91

godz. 11.00
dr Kazimierz Kołodziejczyk „Być osobą pożądaną”
godz. 12.00
dr Donata Dominik Stawicka „Dziedzictwo Północy w twórczości Juliusza Słowackiego”


II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta
Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 48
tel. 062 / 738 55 28

godz. 11.00
dr Jolanta Śmigielska „Nauka źródłem rozwoju”
godz. 12.00
dr hab. Michał Banaszak „Fizyka mleka”


III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Ostrów Wielkopolski, ul. Wojska Polskiego 17
tel. 062 / 736 24 94

godz. 11.00
dr Kornelia Ćwiklak „Swój – Obcy – Inny we współczesnej literaturze polskiej”
godz. 12.00
dr Jacek Marciniak „Kształcenie na odległość”
godz. 12.00
mgr Aleksandra Kędzierska – Cybułka „Mapy myśli – czyli droga do sukcesu nie tylko w szkole”


IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina
Ostrów Wielkopolski, ul. Wojska Polskiego 17
tel. 062 / 591 94 49

godz. 11.00
dr Jacek Płocharz „Nauka źródłem rozwoju”
godz. 12.00
prof. dr hab. Zbigniew Broda, dr Sylwia Mikołajczyk „Biotechnologia roślin a postęp biologiczny”
godz. 12.00 mgr Teresa Stagraczyńska „Zimna fizyka”

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1815