OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Przetarg na projekt przychodni
26 sierpnia 2011 roku

Przetarg na projekt przychodni

Ruszył przetarg na opracowanie projektu budowlanego przychodni specjalistycznych przy ostrowskim szpitalu. Przyjmowanie ofert od zainteresowanych podmiotów zakończy się 2 września 2011 r.

* przychodnia_01_07_2011_086.jpg

- Mogę powiedzieć wreszcie! Czekałem na to ogłoszenie od dawna, jako mieszkaniec, a od kilku miesięcy jeszcze bardziej niecierpliwie jako starosta. To ważna decyzja uruchamiająca cały ciąg postępowania, którego finalnym efektem ma być oddanie do użytku nowego budynku przychodni specjalistycznych i koniec ery „kurnika’’, jak pogardliwie obecny prowizorycznym budynek przychodni specjalistycznych określają mieszkańcy – mówi Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

Pierwszym konkretnym działaniem w zakresie rozwiązania problemu przychodni specjalistycznych było przekazanie kilka miesięcy temu z budżetu Powiatu Ostrowskiego kwoty 3 mln złotych na realizację tej inwestycji. Kolejnym jest ogłoszenie przetargu na projekt budowlany. ,,Przebudowa zrealizowanego w stanie surowym zamkniętym budynku przychodni przyszpitalnych na oddział kardiologiczny połączony łącznikiem z budynkiem głównym oraz poradnie przyszpitalne’’ – to pełna nazwa przetargu ogłoszonego 25 sierpnia 2011 r. przez ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim.

* przychodnia_01_07_2011_037.jpg

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dokumenty przetargowe szczegółowo określają zakres zamówienia we wszystkich obszarach. Parter przedmiotowego budynku przeznaczony zostanie na potrzeby przychodni specjalistycznych, w skład, której wejdą następujące jednostki: poradnia chirurgiczna, chirurgii dziecięcej, położniczo-ginekologiczna, neurologiczna, patologii noworodka z poradnia kardiologiczną dla dzieci, urologiczna, leczenia bólu, hematologiczna, naczyniowa, kardiologiczna i reumatologiczna, zakład medycyny pracy, pracownia rezonansu magnetycznego, pracownia pobrań materiału do badań laboratoryjnych, punkt krwiodawstwa, punkt sprzedaży sprzętu medycznego.

* przychodnia_01_07_2011_029.jpg

Niezagospodarowany do wielu lat budynek to obiekt sporych rozmiarów. Powierzchnia netto części budynku podlegającego opracowaniu wynosi ok. 2,5 tys. metrów kwadratowych, a kubatura podlegająca opracowaniu to ok. 6,7 tys. metrów sześciennych. Z tych względów oraz biorąc pod uwagę ilość jednostek, które mają znaleźć swoją siedzibę, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu przed złożeniem ofert po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

W ramach ogłoszonego postępowanie ma zostać opracowana koncepcja, a także projekt budowlany i projekty wykonawcze.

-  Wszystkie procedury muszą być przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. To proces długotrwały, ale konieczny. Mam nadzieję, że jest to przedsięwzięcie na tyle atrakcyjne pod względem architektonicznym, że wzbudzi zainteresowanie projektantów i wpłynie wiele ofert. Dopiero po tych formalnościach będziemy mogli ogłosić przetarg na wykonanie prac budowlanych. Wierzę i jednocześnie bardzo chciałbym, aby to odbyło się jeszcze w tym roku, a oddanie nowej przychodni odbyło się, zgodnie z zapowiedziami do połowy przyszłego roku – mówi P. Rajski.

Szczegółowe informacje o przetargu można znaleźć na stronie internetowej ostrowskiego szpitala: www.szpital.osw.pl w dziale zamówienia publiczne.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 508