OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Koncert z dedykacją dla ks. Infułata Tadeusza Szmyta
29 sierpnia 2011 roku

Koncert z dedykacją dla ks. Infułata Tadeusza Szmyta

Koncert organowy Andrzeja Białko dedykowany odchodzącemu na emeryturę proboszczowi parafii ks. Infułatowi Tadeuszowi Szmytowi odbył się w niedzielę, 28 sierpnia 2011r. w Kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Organizatorem uroczystości były władze samorządowe miasta i powiatu.

Inicjatorami koncertu z dedykacją dla księdza Infułata byli: Paweł Rajski Starosta Ostrowski, Jarosław Urbaniak Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego oraz Jarosław Lisiecki Przewodniczący Rady Miejskiej.

* obraz_017.jpg

* obraz_023.jpg

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak podkreślając skromność księdza i jego zasługi dla Ostrowa Wielkopolskiego, wręczył mu portret autorstwa Tadeusza Gaworzewski.

- Ksiądz jest szczególną postacią dla miasta i dla mnie osobiście. Ksiądz Infułat jest Honorowym Obywatelem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wiele miast w Polsce ma obywateli, ale najczęściej są to osoby, które nie mieszkają w tym mieście. Ksiądz Infułat jest od 35 lat mieszkańcem Ostrowa Wielkopolskiego i to obywatelstwo to honor dla miasta. Proszę przyjąć księże Infułacie ten koncert i ten skromny obraz w niewielkiej podzięce za to wszystko, co ksiądz dla miasta i jego mieszkańców zrobił – mówił Jarosław Urbaniak, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

* obraz_033.jpg

* img_9101.jpg

* obraz_041.jpg

W imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzeja Leraczyka, Radnych Powiatu, członków Zarządu Powiatu Ostrowskiego i całej ostrowskiej społeczności podziękowania złożył Starosta Ostrowski Paweł Rajski wręczając księdzu Infułatowi pozłacane pióro.

- Trudno jest wyrazić w słowach podziękowanie za 35 lat pracy duszpasterskiej w Parafii św. Antoniego. Dziękuję za zaangażowanie księdza Infułata w życie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego. Wszystko zaczęło się przecież tak niedawno, bo 1976 roku, kiedy to ksiądz rozpoczął w swoim kapłańskim życiorysie rozdział ostrowski. Jestem przekonany, że w księdza sercu było wiele niepokoju, czy podołamy w budowaniu nowej Parafii św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim. Dzisiaj gdzie nie spojrzymy widać ślady pacy księdza Infułata. Szczerze zazdroszczę księdzu, bo dzisiaj ksiądz pełnym sercem może powiedzieć do Stwórcy „Dość mi dałeś talentów...” - powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski, wymieniając zasługi księdza Infułata.

* obraz_070.jpg

Ksiądz Infułat Tadeusz Szmyt uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego w Ostrowie Wielkopolskim i Wolsztynie. Studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, gdzie w roku 1959 przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w Śremie, Grodzisku Poznańskim, Pniewach, Rawiczu i Poznaniu. W roku 1971 został proboszczem w Lechlinie, a 35 lat temu, w 1976 objął probostwo parafii św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Od tamtego czasu aktywnie pracuje na rzecz parafii, a od lat 90 także diecezji kaliskiej pełniąc m. in. funkcję wikariusza biskupiego. W roku 1987 został mianowany prałatem, w 1995 otrzymał tytuł Protonotariusza Apostolskiego (infułata). W 2002 r. został Honorowym Obywatelem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

* obraz_068.jpg

- Dziękuję panu Prezydentowi i panu Staroście za koncert, życzenia, podziękowania, kwiaty i te piękne pamiątki portret i pióro - dziękował wzruszonym głosem ks. Infułat Tadeusz Szmyt. - W imieniu wszystkich uczestników koncertu pragnę podziękować także panu profesorowi Andrzejowi Białko za wspaniałe utwory i panu Karolowi Kowalowi, za słowo o muzyce, który przybliżył nam postać słynnego kompozytora Bacha i innych.

* obraz_060.jpg

* obraz_052.jpg

Podczas półtoragodzinnego koncertu można było usłyszeć utwory Johanna Sebastiana Bacha wirtuoza gry na organach, kompozycji Ferenca Liszta oraz symfonii organowych Cesara Francka i Charles’a-Marie Widora. Kompozycje dla księdza Infułata wykonał profesor z Katedry Organów Krakowskiej Akademii Muzycznej prof. dr hab. Andrzej Białko. Koncert poprowadził Karol Kowal.

* obraz_051.jpg

Msza Święta Dziękczynna za lata posługi ks. Infułata odbędzie się we wtorek, 30 sierpnia 2011 o godzinie 18.30 w Kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Od 3 września 2011 roku funkcję proboszcza Parafii św. Antoniego będzie pełnił ks. Paweł Kostrzewa.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 973