OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wizyta niemieckich strażaków
19 września 2007 roku

Wizyta niemieckich strażaków

Już po raz dziesiąty ostrowskich strażaków odwiedziła zaprzyjaźniona grupa strażaków z niemieckiego Welver. O tej długoletniej znajomości, łączącej ich służbie i zamiłowaniu do gotowania opowiedzieli w piątek, 14 września staroście ostrowskiemu.

Do ostrowskich strażaków przyjechała sześcioosobowa delegacja z ochotniczej straży pożarnej w Welver (Nadrenia Północna-Westfalia). Ta szczególna znajomość pomiędzy polskimi i niemieckimi strażakami trwa już od 10 lat.

Do naszych niemieckich przyjaciół jeździmy co roku wiosną, a oni odwiedzają nas jesienią. Dzięki tym spotkaniom możemy podzielić się swymi doświadczeniami związanymi z pracą w straży pożarnej, zwiedzamy strażnice, zapoznajemy się ze sprzętem i odmienną organizacją pracy. Podczas tych wzajemnych odwiedzin mamy też okazję poznać sąsiedni kraj, jego tradycję, obyczaje i mieszkańców. – mówi bryg. Sławomir Portasiak Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

W trakcie tegorocznej wizyty Niemieccy strażacy odwiedzili Muzeum Miasta Ostrowa, Muzeum Kolejnictwa oraz przyjęli zaproszenie na Turniej Wsi organizowany w Przygodzicach, na którym będą obecni goście z Niemiec i Francji. W tym roku po raz pierwszy zawitali w siedzibie władz powiatowych.

Bardzo się cieszę z tego spotkania, ponieważ osobiście jestem związany z ochotniczą strażą pożarną, pełniąc funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP. Ze względu na moje obowiązki jako starosty, nie mogłem dziś wystąpić w strażackim mundurze. – tymi słowami witał gości starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak - Straż pożarna wraz z policją to dla nas kluczowe elementy w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. To duży powiat dlatego staramy się, aby te służby dysponowały nowoczesną bazą i profesjonalnym sprzętem. Nasza zawodowa straż pożarna skupia współpracę wszystkich 101 ochotniczych jednostek straży z terenu powiatu ostrowskiego. Są one włączone w krajowy system ratownictwa i wspólnie biorą udział w różnych akcjach.

Odwiedzając wielokrotnie w ciągu 10 lat Ostrów niemieccy strażacy mieli możliwość porównania starej i nowej siedziby straży. Nowa strażnica posiadająca nowoczesne centrum powiadamiania ratunkowego obsługujące numer alarmowy 112, uznawana jest za najlepszą w Wielkopolsce. Starosta Włodzimierz Jędrzejak był ciekawy jaka jest opinia niemieckich gości na temat.

Nowy obiekt straży pożarnej posiada bardzo dobre rozwiązania techniczne i jest wyposażony w sprzęt, który służy najlepiej celom straży pożarnej. Wyposażeniem i organizacją budynku nowa strażnica wyprzedza czas. Za każdym razem jak przyjeżdżamy do Ostrowa spostrzegamy postępy w budowie i modernizacji dróg, w odnawianiu budynków publicznych. Te różnice są bardzo widoczne. To wszystko zmienia na lepsze oblicze powiatu. – mówi Rolf Appelbaum, komendant strażaków z Welver.

Gmina, z której pochodzą liczy 13 tys. mieszkańców i posiada limit 20-38 strażaków, ze względu na kosztowne szkolenia i ubrania. Do ochotniczej straży pożarnej trafiają zatem starannie wybrani kandydaci, którzy wspierają ją finansowo.

Strażacy chętnie rozmawiali o sprawach związanych z ich służbą. Niemcy chwalili, że w powiecie jest jedno centrum gwarantujące bezpieczeństwo wszystkim jego mieszkańcom. Polacy podziwiali, że każda gmina dysponuje karetką i etatowym lekarzem, a w doborze strażaków - ochotników stawia się na jakość. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że współpraca strażaków zawodowych z ochotniczymi przynosi same korzyści. Zwłaszcza, że aktywność straży nie ogranicza się tylko do gaszenia pożarów i obejmuje ratowanie życia i mienia w różnych sytuacjach.

Spotkanie było również okazją do wspomnień. Strażacy z uśmiechem opowiadali jak zaczęła się ta wieloletnia znajomość, jak Niemcy powoli przełamywali swój dystans do Polski i Polaków, jak stopniowo dzięki wzajemnym odwiedzinom nawiązała się między nimi przyjaźń.

Podczas pobytu w Niemczech poznaliśmy grupę strażaków, którzy wykazywali się swoimi umiejętnościami kulinarnymi gotując dla harcerzy. Nie wszyscy wiedzą, że my również lubimy i potrafimy świetnie gotować. Z czasem odnaleźliśmy więcej wspólnych cech. – wspomina bryg. Sławomir Portasiak.

Okazało się, że nawet myślimy podobnie, bo często obdarowywaliśmy się takimi samymi prezentami. Tak wiele prezentów się powtarzało, że w końcu z nich zrezygnowaliśmy. Nasze spotkanie jest przecież najlepszym prezentem. – mówi Rolf Appelbaum

Dla zaprzyjaźnionych strażaków takie odwiedziny mają zawsze pozytywne efekty, bo można zapożyczyć pomysły i rozwiązania techniczne, zdobyć nowe umiejętności. Łączy ich wzajemne zrozumienie dla swoich potrzeb i problemów w pracy strażaka. Ale oprócz wspólnej służby mają również wspólną pasję i z pewnością spotkają się jeszcze nie raz, przy ogromnej patelni przyrządzając wspólnie jajecznicę.

Odwiedzin: 689