OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
System Sensor w Sejmie
31 sierpnia 2011 roku

System Sensor w Sejmie

Ostrowianin Roman Biadała prezentował 30 sierpnia 2011 r. w Sejmie RP „System Sensor”. Wynalazek pozwala sterować komputerem bez użycia głosu czy rąk. Wynalazca, konstruktor Roman Biadała opowiadał, że jego konstrukcja to jedyne tego typu urządzenie na świecie. Obecnie korzysta z niego 50 osób.

Zaprezentowany w parlamencie wynalazek przeznaczony jest przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych cierpiących na częściowy lub całkowity paraliż kończyn górnych i dolnych. Dzięki specjalnemu czujnikowi, który wykrywa minimalne nawet ruchy twarzy umożliwia on sterowanie komputerem. Pozwala też surfować po internecie, wysyłać SMS-y, wykonywać prace biurowo-administracyjne, informatyczne, czy włączać telewizor.

* roman.jpg

To duży krok do samodzielności tych, którzy się z samodzielnością nie kojarzą. Kontakt z otoczeniem, kontakt ze światem za pomocą internetu pozwala się rozwijać, pozwala pracować - mówił na konferencji prasowej w Sejmie poseł Marek Plura, który na co dzień porusza się na wózku.

* janusz3.jpg

Centralka System Sensor z zależności od konfiguracji kosztuje od 1150 zł do 1500 zł. Osoby, które chciałyby z niej korzystać muszą jeszcze mieć specjalne oprogramowanie, ale to konstruktorzy udostępniają za darmo.

Niepełnosprawni mogą jednak starać się o refundację kosztów w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Wynalazca, konstruktor z Ostrowa Wielkopolskiego Roman Biadała opowiadał, że wpadł na pomysł tego urządzenia po odwiedzinach u kolegi, który zachorował na SLA, czyli stwardnienie zanikowe boczne. Choroba spowodowała, że porusza on jedynie delikatnie ustami, a mimo tego jest on w stanie obsługiwać komputer dzięki systemowi Sensor.

- Ta aplikacja została przede wszystkim stworzona po to, żeby można było kogoś zawołać - ma funkcję alarmu, sterować odbiornikiem telewizyjnym i surfować po stronach internetowych. Istnieje też możliwość wysyłania SMS-ów, rozmowy poprzez Skype - mówił Roman Biadała.

Jak ocenił jego konstrukcja, to jedyne tego typu urządzenie na świecie. Obecnie korzysta z niego około 50 osób. Pierwsze egzemplarze trafiły do użytkowników pod koniec marca.

Artykuł na podstawie TVP Parlament

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 265