OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Rok Szkolny 2011/2012 pora zacząć
1 września 2011 roku

Rok Szkolny 2011/2012 pora zacząć

Po wakacyjnej przerwie w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski nowy rok szkolny 2011/2012 rozpoczęło 1 września 6469 uczniów, w tym 2000 absolwentów gimnazjów i 1647 przyszłorocznych maturzystów.

W porównaniu do poprzedniego roku w ostrowskich liceach i technikach naukę rozpoczęło, 233 uczniów mniej. To efekt niżu demograficznego, który przeniósł się z gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych. Największy spadek odnotowano w liceach profilowanych, w których uczyć się będzie tylko 77 uczniów, to o 87 osób mniej niż rok temu. Do zasadniczych szkół zawodowych, poszło w sumie 1160 osób (w tym 398 do pierwszych klas), a więc o 112 uczniów mniej niż w roku 2010. Podobna sytuacja dotyczy techników, w których naukę rozpoczęło 2448 osób (w tym 635 pierwszoklasistów), czyli o 109 uczniów mniej niż przed rokiem. Z danych Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim wynika, że w liceach ogólnokształcących naukę kontynuować będzie 2784 uczniów (w tym 967 w klasach pierwszych). Jest to jedyny typ szkoły, w którym odnotowano wzrost uczniów o 75 osób.

* <p>Symboliczne ślubowanie klas pierwszych w ZST.</p>

- Obecny rok szkolny potrwa dłużej niż poprzedni. Do tej pory zakończenie roku szkolnego odbywało się w pierwszy piątek po 18 czerwca. Jednak od tego roku będzie to ostatni piątek czerwca. Dlatego też rok szkolny 2011/2012 zakończy się 29 czerwca 2012 roku – wyjaśnia Rafał Luciński, naczelnik Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

O 12 uczniów mniej niż przed rokiem zaczęło swoją edukację w Zespole Szkół Specjalnych (296). Spadek liczby wychowanków nie ominął także Zespołu Szkół Muzycznych, w którym umiejętności rozwijać będzie 265 młodych muzyków, czyli o 8 uczniów mniej w porównaniu do roku 2010/2011.

* <p>RozpoczÄ™cie roku szkolnego w Zespole SzkóĹ‚ Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.</p>

W sumie nowy rok szkolny w powiatowych szkołach rozpoczęło 2000 uczniów klas pierwszych, w tym 250 z powiatów ościennych, a 42 z innego województwa niż wielkopolskie. Najwięcej absolwentów gimnazjów uczyć się będzie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim i w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

 - To bardzo dobra informacja, bo osoby spoza powiatu w pewien sposób rekompensują spadek spowodowany niżem. To także najlepsza recenzja poziomu nauczania w poszczególnych szkołach i tego, że ze swoją ofertą potrafią się przebić w innych regionach. Liderem w tym względzie jest Zespół Szkół Technicznych, który przyciąga najwięcej uczniów spoza naszego terenu – mówi Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

W maju 1647 absolwentów przystąpi do matury. Zgodnie z kalendarzem opublikowanym przez MEN egzaminy dojrzałości rozpoczną się we wtorek, 4 maja tradycyjnie językiem polskim. Jednak przyszłorocznych maturzystów czekają zmiany w zdawaniu egzaminów. Do chwili obecnej zdający ustnie język obcy przystępowali do egzaminów na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Od 2012 roku uczniowie będą zadawać jeden egzamin. Spośród trzech zadań dwa będą na poziomie podstawowym, a trzecie na poziomie rozszerzonym.

Do szkół dla dorosłych będzie uczęszczać około 1013 słuchaczy, jednak dokładna liczba będzie znana po zakończeniu naboru.

- Od tego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło przepisy, które mówią o tym, że uczeń, który nie opanował materiału z jednego przedmiotu i na koniec roku otrzymał ocenę niedostateczną będzie mógł kontynuować naukę razem z rówieśnikami. Do chwili obecnej uczeń musiał powtarzać klasę lub podejść do egzaminu pisemnego – wyjaśnia Rafał Luciński.

* <p>Rok szkolny 2011/2012 ogłoszony został przez MEN Rokiem Szkoły z Pasją.</p>

Rok szkolny 2011/2012 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Szkoły z Pasją. Hasło to ma przyczynić się do zmiany oblicza szkoły, aby stawała się miejscem coraz bardziej przyjaznym i lubianym przez uczniów.

W szkołach podległych powiatowych uczniów kształcić będzie w sumie 646 nauczycieli.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 422