OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Młodzi zagłosują ponownie
1 września 2011 roku

Młodzi zagłosują ponownie

Cztery szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Ostrowski wezmą udział w projekcie edukacyjnym „Młodzi Głosują – Miniaturka Powiatowa – Wybory do Sejmu i Senatu RP”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

W poniedziałek, 29 sierpnia br. podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim zainaugurowano projekt edukacyjny „Młodzi Głosują - Miniaturka Powiatowa - Wybory do Sejmu i Senatu RP”. Przedsięwzięcie to odbywa się w ramach projektu ogólnopolskiego Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

* obraz_013.jpg

Do udziału w projekcie zaproszono cztery szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim (nauczyciel -koordynator Józef Pietrzak), II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim  (nauczyciel - koordynator Donata Konieczna), IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim (nauczyciel - koordynator Karol Marszał) oraz Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim (nauczyciel - koordynator Bartosz Szymański).

* obraz_028.jpg

Koordynatorem Powiatowym Projektu jest nauczyciel doradca metodyczny w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie Jerzy Wójcicki.

W ramach tego przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone m.in. dwie debaty z kandydatami z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego do Sejmu i Senatu RP. Debata Poselska odbędzie się w ostrowskim Reymoncie. Debata Senatorska odbędzie się w ostrowskim Chopinie.

- W związku z wprowadzeniem jednomandatowych okręgów do Debaty Senatorskiej zostaną zaproszeni wszyscy kandydaci zarejestrowani przez PKW w naszym okręgu – wyjaśnia Jerzy Wójcicki.

Ponadto planowane jest przeprowadzenie „Sondażu profrekwencyjnego - wybory parlamentarne 2011”. Zadanie to wykonają uczniowie I LO i Zespołu Szkół Technicznych na wybranej próbie 1000 osób zamieszkujących Powiat Ostrowski.

W każdej z ww. szkół zostaną przeprowadzone w klasach zaangażowanych w realizację projektu tematyczne zajęcia pn. „Wybory do Sejmu i Senatu RP w dniu 9 października 2011 r.

Na zakończenie projektu w placówkach oświatowych zgodnie z harmonogramem i procedurami Fundacji CEO odbędą się Prawybory do Sejmu RP; wyniki zostaną ogłoszone w poszczególnych szkołach, m. in. na stronach www oraz zostaną przekazane do mediów lokalnych.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 416