OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Obchody wybuchu II wojny światowej
1 września 2011 roku

Obchody wybuchu II wojny światowej

Uroczystą mszą świętą i złożeniem kwiatów w miejscach pamięci rozpoczęły się 1 września 2011 r. obchody Dnia Weterana i wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz powiatu i miasta, służb mundurowych, kombatanci, harcerze, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Ostrowa.

Uroczystości zorganizowane zostały wspólnie przez samorządy Powiatu Ostrowskiego oraz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Obchody rozpoczęły się punktualnie o godzinie 10.00. od złożenia kwiatów przy tablicy kaprala Jana Ładubca – pierwszej ofiary agresji hitlerowskiej w Ostrowie Wielkopolskim. oraz przy tablicy 60 Pułku Piechoty. Mszę świętą w intencji Obrońców Ojczyzny poległych w walkach o niepodległość i suwerenność Polski koncelebrowaną przez ks. Eugeniusza Pawlickiego, ks. Tomasza Ilskiego i ks. Józefa Greckiego odprawiono w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ulicy Bema.

- Co roku 1 września wspominamy najeźców z zachodu i wschodu, czyli Niemiec Hitlerowskich i Związku Radzieckiego. Wspominamy też bohaterską walkę naszych żołnierzy w obronie Ojczyzny. Cześć im za to i chwała. Czynimy to po to by uprzytomnić młodemu pokoleniu o obowiązku czci i modlitwy za tych, którzy polegli podczas II wojny światowej - mówił podczas kazania ks. kanonik Eugeniusz Pawlicki.

* obraz_008.jpg

* obraz_009.jpg

Powiat Ostrowski reprezentowali: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Marlena Maląg, Starosta Ostrowski Paweł Rajski i Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

* obraz_011.jpg

* obraz_012.jpg

Po uroczystej mszy świętej wszyscy przeszli pod pomnik poległych żołnierzy na cmentarzu przy ulicy Bema. Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.

- Dzisiejszy dzień z pewnością jest dniem zadumy i wzruszającym momentem, w którym pojawiają się przedstawiciele wszystkich szkół i związków kombatanckich, aby wspólnie złożyć kwiaty pod pomnikami poległych i zapalić znicze. Myślę, że ten dzień dla każdego mieszkańca Powiatu Ostrowskiego i Polski jest bardzo ważny – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* obraz_005.jpg

Wiązanki złożyli także: Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Lech Górski, Zastępcy Prezydenta Miasta Stanisław Krakowski i Beata Podsadna oraz Sekretarz Miasta Andrzej Baraniak.

* obraz_015.jpg

Na zakończenie uroczystości w Szkole Podstawowej nr 11 odbyło się spotkanie władz samorządowych z kombatantami. Zakończyło je wspólne zdjęcie.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 402