OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Na pięcioletnią kadencję
2 września 2011 roku

Na pięcioletnią kadencję

Przez najbliższe pięć lat funkcje dyrektorów w Zespołach Szkół Ekonomicznych i Muzycznych pełnić będą nowi - starzy dyrektorzy Beata Matuszczak i Robert Matuszewski. Oboje wygrali konkursy na to stanowiska i odebrali akty powierzenia.

Uroczyste wręczenie aktów powierzenia funkcji dyrektorów odbyło się na w przededniu nowego roku szkolnego 31 VIII 2011 r.

* obraz_001.jpg

Podczas krótkiego spotkania Starosta Ostrowski podkreślił rolę dyrektorów i przedstawił oczekiwania, które wiąże z ich pracą.

- Traktuję Państwa, jako szefów jednostek w pełni tego słowa znaczeniu. Mam zaufanie do dyrektorów. Cenię sobie Państwa solidność i lojalność, ale także oczekuję w pełni menadżerskiego podejścia. Podkreślam to w sposób szczególny, gdyż ta kadencja będzie z pewnością bardzo trudna ze względu na duże zadłużenie powiatu i konieczność dokonania oszczędności, także w budżecie oświaty – powiedział Paweł Rajski.

Dyrektor Robert Matuszewski swoją funkcję pełnić będzie już drugą kadencję. Wcześniej szefował szkole muzycznej w Kępnie. Także dla Beaty Matuszczak jest to druga kadencja na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Zarząd Zdecydował także, ze względu na przejście w roku przyszłym na emeryturę, odwołać konkurs i powierzyć na rok kierowanie Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dotychczasowej dyrektorce Danucie Rowińskiej. Konkurs na to stanowisko odbędzie się w roku przyszłym.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 348