OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spotkanie z dinozaurami w nagrodę
2 września 2011 roku

Spotkanie z dinozaurami w nagrodę

Najpierw wykazali się wiedzą o Powiecie Ostrowskim, a później w nagrodę  mogli zobaczyć dinozaury w Krasiejowie. Dzięki wsparciu m.in. Starostwa Powiatowego i władz gminy Sośnie grupa dzieci i młodzieży z Bogdaju ciekawie spędziła wakacyjny czas.

Wycieczka, która zakończyła wakacyjne spotkania, odbyła się 20 sierpnia 2011 r., a wzięło w niej udział prawie 50 osób. Mieszkańcy Gminy Sośnie nie zapomnieli o swoich donatorach i dumnie prezentowali powiatową flagę przed muzeum w Krasiejowie.

* krasiejow

- W Krasiejowie mogliśmy mieliśmy możliwość zwiedzania tunelu czasu, ścieżki edukacyjnej oraz pawilonu paleontologicznego. Pogoda sprzyjała wycieczkowiczom, więc przyjemnie było spacerować i bawić się przy plaży na karuzelach lub placu zabaw. Wszyscy chętnie korzystali z dostępnych form zabawy m.in. z kina 5D. - mówi Dariusz Berek, radny Gminy Sośnie i organizator wycieczki do Jura Parku Krasiejów.

Spośród wszystkich prehistorycznych gadów w parku ogromne wrażenie na dzieciach zrobiły największe z nich: tyranozaur oraz diplodok.

- Wyjazd mogliśmy zorganizować dzięki wsparciu różnych osób i instytucji. Szczególne podziękowania należą się Staroście Ostrowskiemu Pawłowi Rajskiemu za wsparcie i przekazane materiały promocyjne, które mogliśmy wykorzystać w konkursach wiedzy o powiecie – powiedział D. Berek. – Dziękuję także Panom Krzysztofowi Bochenowi i Stanisławowi Budzikowi Wójtowi i Wicewójtowi Sośni oraz firmie BUDMALBIS Z.O.O z Sośni oraz wszystkim sponsorom, bez których taki wyjazd byłby na pewno niemożliwy. Mam nadzieję, że kolejną moja inicjatywę wesprze więcej osób – powiedział Dariusz Berek.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 192