OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dziękujemy za 1% podatku
5 września 2011 roku

Dziękujemy za 1% podatku

Zarząd Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% podatku za rok 2010. Na konto Stowarzyszenia wpłynęło ponad 19 tysięcy złotych. Przekazane pieniądze zostaną wykorzystane między innymi na naszą działalność statutową – mówi prezes Stowarzyszenia Janina Rzeźnik.

Misją Ostrowskiego Stowarzyszenia Chorych na SM jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom, które z powodu choroby, kalectwa znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od 2005 roku.

* Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2011-09-05 140718

W sumie na konto Stowarzyszenia wpłynęło 19,149,20 zł. Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na realizację celów statutowych organizacji, a przede wszystkim na doposażenie sali rehabilitacyjnej, spotkania integracyjne chorych (miejscowe i wyjazdowe), a także spotkania z lekarzami specjalistami z klinki MSWiA w Poznaniu. Jak mówi pani prezes Stowarzyszenie chciałoby jeszcze w ramach 1% kontynuować naukę języka migowego dla zaawansowanych.

- Cieszymy się bardzo, że mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, i nie tylko są sojusznikami naszych działań. Dzięki ludziom wielkiego serca i ich postawie korzyści odnoszą ludzie słabsi i pokrzywdzeni przez los, dla których pomoc silniejszych i życzliwych ludzi stanowi bezcenny skarb. Uważam, że pomoc osobom cierpiącym
w ich rehabilitacji to jedno z ważniejszych zadań, jakie staje przed każdym z nas. W imieniu Stowarzyszenia dziękuję wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na rzecz naszej organizacji –
powiedziała Janina Rzeźnik.

Nowoczesna sala korekcyjno – rehabilitacyjna dla chorych na SM mieści się w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 165