OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ognisko pełne muzyki
5 września 2011 roku

Ognisko pełne muzyki

Trzeci rok działalności rozpoczyna Ognisko Muzyczne przy Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim. Na zajęcia uczęszczają zarówno dzieci, jak i dorośli, których łączy zamiłowanie do muzykowania pod okiem fachowców Zespołu Szkół Muzycznych. Właśnie rozpoczyna się kolejny nabór.

Ognisko Muzyczne powstało z inicjatywy Roberta Matuszewskiego, dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych, który do współpracy zaprosił Stowarzyszenie „Strefa Kultury”.

* Ognisko_Muzyczne_zebranie_organizacyjne_09.09.2011

Chodzi nam o to, by osoby, które – z różnych względów – nie mogły uczyć się gry w cyklu kształcenia szkoły muzycznej, nie były pozbawione kontaktu z muzyką i instrumentem. Dla nich ognisko jest najodpowiedniejszym miejscem – twierdzi dyr. Matuszewski.

Ognisko muzyczne działa od października 2009 roku. W ciągu tego czasu swoje muzyczne zamiłowania rozwijało w nim kilkudziesięciu uczniów, w bardzo różnym wieku. Większość to dzieci, ale gry na instrumentach uczą się w ognisku również dorośli. Zajęcia w Ognisku Muzycznym pomogły kilku osobom w dostaniu się do Szkoły Muzycznej w Ostrowie, a w jednym przypadku również do Szkoły Talentów w Poznaniu.

* Ognisko_Muzyczne_2011_2012_jpg

Zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach ogniska odbywały się w nowoczesnych salach ZSM przy alei Słowackiego 1c. Nauczycielami byli wyłącznie fachowcy: wykwalifikowani nauczyciele szkoły muzycznej i studenci. To bardzo ważne, by od samego początku przygody z muzyką uczyć się prawidłowych nawyków. Najbardziej popularne były zajęcia w klasie gitary i fortepianu, ale były też osoby uczące się gry na skrzypcach i saksofonie. Jeśli będą chętni, ognisko jest w stanie zapewnić naukę na niemal każdym instrumencie muzycznym.

Od nowego roku szkolnego ognisko muzyczne znowu otworzy swoje podwoje i zaoferuje ofertę edukacyjną poszerzoną być może o nowe instrumenty. Chętni mogą uzyskać informacje w sekretariacie Zespołu Szkół Muzycznych przy alei Słowackiego, tel. 62 736 26 46 lub na Facebooku: Strefa Kultury. Zgłoszenia: ewamedia@zapis.net.pl

Zebranie organizacyjne w piątek 09 września br. O godzinie 18.00 w Sali Koncertowej szkoły Muzycznej.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 131