OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiatowy akcent na Europejskich Dniach Kultury Ludowej
6 września 2011 roku

Powiatowy akcent na Europejskich Dniach Kultury Ludowej

W miniony weekend do Częstochowy z tradycyjnymi wieńcami żniwnymi przybyli rolnicy z całej Polski. Ogólnopolskim dożynkom towarzyszył szereg imprez związanych z tradycją i kulturą ludową. Pod Bazyliką Jasnogórską zaprezentował się między innymi Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” z Moszczanki.

W sobotę 3 września 2011r. Zespół Tańca Ludowego „Swojacy” uczestniczył w XII Dniach Europejskiej Kultury Ludowej w Częstochowie. W Parku 3 Maja pod Bazyliką Jasnogórską  grupa działająca przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Raszkowie oraz Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa wystąpiła z prawie godzinnym programem artystycznym.

* 1.jpg

Dobrze znani w Powiecie Ostrowskim „Swojacy” mieli możliwość zaprezentować się przed szerszą publicznością. W programie znalazły się przede wszystkim tańce wielkopolskie, ale także z innych regionów Polski: Małopolski, Lubelszczyzny i Ziemi Lubuskiej. Oprócz „Swojaków” w imprezie uczestniczyły też cztery inne grupy folklorystyczne z Polski, a także zespoły ze Słowacji i Chorwacji.

Dni Europejskiej Kultury Ludowej, odbywające się w sobotę oraz niedzielę 3 i 4 września, były jedną z imprez towarzyszących Dożynkom Jasnogórskim. W tym samym czasie w Częstochowie odbywała się także XX Krajowa Wystawa Rolnicza, inne branżowe targi i kiermasze, festiwal produktów tradycyjnych i lokalnych oraz prezentacje organizacji pozarządowych. Na Dożynki Jasnogórskie przybyli z tradycyjnymi wieńcami żniwnymi rolnicy z całej Polski. Honorowy patronat nad uroczystościami sprawował Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Odwiedzin: 234