OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uczą się pływać
6 września 2011 roku

Uczą się pływać

Po wakacyjnej przerwie od 1 września br. kontynuowane są zajęcia nauki pływania. Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Na tegoroczne ćwiczenia przeznaczono z budżetu powiatu 112 tysięcy złotych.

Program nauki pływania prowadzony jest przez samorząd powiatowy od 2001 roku w ramach Bezpiecznego Powiatu. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Grup jest 70, każda grupa liczy 15 osób. Obecnie z projektu korzysta 1050 osób. Uczestnicy biorący udział w programie mogą skorzystać z 15 godzinnej nauki pływania. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach. Pierwsza grupa stanowi młodzież klas pierwszych, która uczy się pływać, natomiast druga grupa to młodzież, która udoskonala swoje umiejętności.

* dsc_0010.jpg

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim od kliku lat występuje o dofinansowanie ww. programu. Na tegoroczne zajęcia, które odbywają się od 1 stycznia do 30 listopada z budżetu powiatu przeznaczono 112 tysięcy złotych, z czego 56 tys. pochodzi z dotacji Ministerstwa, Sportu i Turystyki. Pieniądze wykorzystano na przeprowadzenie zajęć sportowych na basenie w ramach zajęć pozalekcyjnych.

* obraz_058.jpg

Zajęcia realizowane są na dwóch basenach: przy Zespole Szkół Ogólnokształcących „Wody Raj” i przy Zespole Szkół Technicznych „Delfin”.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 185