OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pogrzeb po latach
7 września 2011 roku

Pogrzeb po latach

Z wojskowymi honorami na poznańskiej Cytadeli pochowano prochy strzelca z Wielowsi, którego szczątki ekshumowano w ubiegłym roku. Powiat Ostrowski na tych uroczystościach reprezentował Tomasz Ławniczak Wicestarosta Ostrowski.

W ubiegłym roku w Wielowsi Klasztornej ekshumowano szczątki żołnierza, uczestnika kampanii wrześniowej. Brak nieśmiertelnika sprawił, że dotąd nie ustalono jego tożsamości. Przeprowadzono ekshumacja potwierdziła, że był to Polak, najprawdopodobniej żołnierz 29. Pułku Strzelców Kaniowskich należącego do 25 Dywizji Piechoty. W sprawę wyjaśnienia zagadki śmierci zaangażowały się m.in. służby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotychczasowe badania pozwalają przyjąć, że zabity żołnierz był ofiarą potyczki z niemiecką jednostką zmotoryzowaną właśnie w dniu 1 września 1939 r.

Ambicją historyków, ale także przedstawicieli władz, stało się ustalenie personaliów zabitego żołnierza. Sprawę utrudnia fakt, że nie żyją osoby, które mogły być zaangażowane w pochówek żołnierza lub były świadkami tego wydarzenia. Nie zachowały się także żadne zapisy w lokalnych księgach. Najwięcej informacji odczytano na podstawie odnalezionego umundurowania. Zachowała się m.in. kurtka mundurowa, spodnie, buty, owijacze i relikty guzików. Po odrestaurowaniu wzbogaciły zbiory i są wyeksponowane w Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli.

* 1.jpg

- Sprawa śmierci strzelca z Wielowsi zasługuje na wyjaśnienie. To przykład tragedii ludzkich losów, które brutalnie przerwała wojna, a dla nas kolejna lekcja historii, o której nie powinno się myśleć tylko w kontekście kolejnych rocznic wybuchu wojny. Ten człowiek, który zginął za Polskę, przez lata spoczywał w bezimiennym grobie. Najpierw na żadne przejawy uhonorowania nie pozwalał okupant, a z czasem zatarła się ludzka pamięć. Dobrze, że dziś po tylu latach oddano należy szacunek, o jego grobie w Wielowsi przypomina kamienny krzyż, a bezimienne, mam nadzieję na razie, prochy strzelca znalazły miejsce na Cmentarzu Bohaterów – powiedział Tomasz Ławniczak, Wicestarosta Ostrowski.

Uroczysty pogrzeb na poznańskiej cytadeli odbył się 1 września 2011 r., wzięli w nim licznie udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojskowych oraz duchowieństwo.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 267