OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiat Ostrowski po burzy
7 września 2011 roku

Powiat Ostrowski po burzy

Nadal trwa szacownie strat po burzy, która 5 września 2011 r. przeszła przez Powiat Ostrowski. Podczas poniedziałkowej wieczornej burzy najmniej ucierpiał Ostrów Wielkopolski i Odolanów, a najbardziej Nowe Skalmierzyce. Największe zniszczenia dotknęły okolice Kotowiecka, Droszewa, Biskupic Ołobocznych i Głósek.

We wtorkowy ranek razem z kierownikiem Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obronności, szefem Nadzoru Budowlanego w Ostrowie Wielkopolskim z miejscami najbardziej dotkniętymi zapoznał się Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

* wichura_5_09_2011_051.jpg

Jak informuje Wydział Spraw Społecznych Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim na terenie Powiatu Ostrowskiego najgorsza sytuacja panuje na ternie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Przede wszystkim mieszkańcy Kotowiecka, Droszewa, Biskupic Ołobocznych i Głósek zostali najbardziej dotknięci nawałnicą.

- W miejscowości Głóski siła wiatru była tak duża, że przestawiła kombajn na polu, a dach jednego z gospodarstw został przeniesiony o 150 metrów od zabudowy. W tej miejscowości zostało uszkodzonych 12 domów mieszkalnych i 15 budynków inwentarskich. Przez najbliższych kilka dni bez prądu będzie wiele miejscowości w tej gminie. Nawałnica uszkodziła również budynek szkolno-przedszkolny w Kotowiecku  – mówi Jerzy Garczarek, kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

* dsc03456.jpg

Na terenie całego powiatu trwa nadal zabezpieczanie budynków, z których burza zerwała dachy i odgruzowywanie tych, które zawaliły się przygniatając zwierzęta. Żywioł pokazał ogromną siłę niszcząc budynki, wrota stodół i dachy wiatr, ścinał drzewa i łamał krokwie. Burze i wichry uszkodziły także linie energetyczne. W Gminie Przygodzice we wsi Topola Osiedle spłonął dom jednorodzinny. W miejscowości Smardów, Gmina Ostrów Wielkopolski silny wiatr połamał słupy elektryczne. Podczas poniedziałkowej wieczornej burzy najmniej ucierpiał Ostrów Wielkopolski i Odolanów. W Ostrowie problem był tylko przejazd pod mostem krotoszyńskim, który zalany wodą był przejezdny jedynie dla samochodów ciężarowych.

- Na dzień dzisiejszy na terenie naszego powiatu zostały uszkodzone 22 budynki i 24 gospodarcze. Jednak nie są to dane ostateczne, ponieważ na terenie gminy Przygodzice i Nowe Skalmierzyce nadal pracują zespoły, które dokonują spisu wszystkich szkód nawet tych, które nie zostały zgłoszone. W chwili obecnej poprawiane są wszystkie zabezpieczania dachowe, które wykonane były w nocy, ponieważ aura nie jest sprzyjająca i spodziewamy się kolejnych opadów deszczów i burz. Sukcesywnie również usuwane są awarie w sieci elektrycznej – wyjaśnia Jerzy Garczarek.

* wichura_5_09_2011_038.jpg

Na terenie powiatu straż pożarna do zdarzeń wyjeżdżała ponad 300 razy. Ostrowska straż pożarna po przejściu poniedziałkowej nawałnicy nie nadążała z odbieraniem zgłoszeń. Strażacy przez całą poniedziałkową noc zabezpieczali domy i budynki gospodarcze, w których wiatr zerwał dachy.

Doraźnej pomocy poszkodowanym udzielają władze sąsiednich gmin i powiatu. Na oszacowanie strat trzeba będzie poczekać do wyceny przez firmy ubezpieczeniowe.

Poniżej przedstawiamy informację zbiorczą o stratach spowodowanych przez nawałnicę na terenie powiatu ostrowskiego.

 

MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

W wyniku intensywnego opadu deszczu i silnej nawałnicy nastąpiły następujące straty i zniszczenia:

 1. 10 powalonych drzew na drogach miejskich – usuniętych w ciągu nocy i nad ranem przez siły PSP
 2. 6 zalanych pomieszczeń piwnicznych i garażowych
 3. Uszkodzone opierzenia budynku mieszkalnego na ul. Wrocławskiej
 4. Przygnieciony przez powalone drzewo samochód osobowy
 5. Miejscowe podtopienia ulic spowodowane niedrożnością studzienek kanalizacyjnych
 6. Uszkodzenia i wyłączenia na liniach niskiego napięcia, wyłączone stacje transformatorowe – brak energii elektrycznej w około 500 gospodarstwach domowych

MIASTO I GMINA NOWE SKALMIERZYCE

Na terenie gminy Nowe Skalmierzyce odnotowano największe straty i zniszczenia. Dotyczy to następujących miejscowości: Biskupice Ołoboczne, Fabianów, Śliwniki, Głóski, Kościuszków, Boczków,Mączniki. Wyrządzone szkody obejmują przede wszystkim:

 1. Zerwane i uszkodzone konstrukcje dachowe budynków mieszkalnych – około 12 obiektów
 2. Zerwane i uszkodzone konstrukcje dachowe budynków gospodarczych i inwentarskich – około 20 obiektów
 3. Zerwane i uszkodzone linie energetyczne średniego i wysokiego napięcia (dot. Miejscowości: Trusków, Kotowiecko, Droszew, Głóski
 4. Powalone drzewa na drogach gminnych i powiatowych
 5. Podtopione uprawy warzyw w miejscowościach: Kotowiecko, Droszew i Głóski

Pełna inwentaryzacja strat i szkód prowadzona jest przez zespół powołany przez Burmistrza Gminy Nowe Skalmierzyce.

W najbliższych dniach przekazane będą do PCZK bardziej szczegółowe informacje obejmujące również oszacowane wstępnie straty materialne.

MIASTO I GMINA ODOLANÓW

Nie odnotowano poważniejszych strat i uszkodzeń spowodowanych nawałnicą. Zwalone drzewa na drodze wojewódzkiej w m. Biedaszki oraz drodze powiatowej w m. Boników usunięto wkrótce po przejściu nawałnicy. Nie ma przerw w dostawach energii elektrycznej.

MIASTO I GMINA RASZKÓW

Wichura na terenie gminy nie wyrządziła większych szkód. Były tylko chwilowe wyłączenia energii elektrycznej.

W ramach współdziałania OSP Bieganin prowadziła działania ratownicze na terenie gminy i miasta Nowe Skalmierzyce, OSP Raszków prowadziła działania ratownicze na terenie miasta Ostrów Wlkp.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zwróciła się o pomoc w zabezpieczeniu w plandeki, potrzebne do pokrycia uszkodzonych budynków na terenie tej gminy.

GMINA PRZYGODZICE

Nawałnica spowodowała straty w miejscowościach:

- Wysocko Małe ul. Smardowska 3C (zerwana 1/3 dachu, zabezpieczono plandekami),
- Topola Osiedle ul. Dworcowa 42 (spalony budynek mieszkalny prawdopodobnie od wyładowania atmosferycznego, mieszkańcy spalonego budynku przebywają obecnie u swojej rodziny),

- Przygodzice Gimnazjum ul. PTR 7 (zerwana połać dachu, dach zabezpieczono workami, zajęcia dydaktyczne przeniesiono do Szkoły Podstawowej przy
ul. Wysockiej 2).

W miejscowościach Dębnica, Smardów częściowo Przygodzice brak energii elektrycznej. W miejscowościach Dębnica, Wysocko Małe częściowo Smardów brak dostaw wody (stan na godz. 10.00). Wszystkie drogi na terenie Gminy Przygodzice zostały udrożnione

GMINA SIEROSZEWICE

Uszkodzenia dachów w 2 budynkach mieszkalnych i w jednym budynku inwentarskim. Brak energii elektrycznej na terenie prawie całej gminy. Uszkodzenia sieci energetycznej naprawiane są stopniowo. Drogi na terenie gminy są w pełni przejezdne.

GMINA SOŚNIE

Brak dostaw energii elektrycznej w miejscowościach: Sośnie, Janisławice, Konradów, Cieszyn, Dobrzec, Szklarka Śląska, Młynik, Możdżanów, Mariak. Drogi na terenie gminy są w pełni przejezdne.

GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Wskutek nawałnicy uszkodzone zostały konstrukcje dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych w miejscowościach: Nowe Kamienice, Wtórek, Czekanów, Słaborowice.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1693