OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Trwa nabór do MDK
9 września 2011 roku

Trwa nabór do MDK

W ostrowskim Młodzieżowym Domu Kultury trwa nabór do stałych sekcji. Placówka oferuje zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, komputerowe i wokalne. Od nowego roku szkolnego nowością są zajęcia dziennikarsko-multimedialne.

Wszystkie zajęcia prowadzone w MDK są bezpłatne. Przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostrowskiego.

* 1

- Największym zainteresowaniem dzieci i młodzieży cieszą się zajęcia taneczne, wokalne, teatralne czy plastyczne. Od września wprowadziliśmy również zajęcia dziennikarsko-mulimedialne. Nasi wychowankowie w trakcie tych zajęć poznają warsztat pracy dziennikarza. Nauczą się tworzenia form wypowiedzi funkcjonujących w prasie, formułowania pytań, obsługi dyktafonu, aparatu cyfrowego oraz kamery – mówi dyrektor Tomasz Tomalak.

Zajęcia w MDK prowadzone są przez doświadczoną kadrę m.in. przez Ewę Borowicz, która prowadzi studio wokalne.

* 3

- Podczas zajęć uczę interpretacji i inscenizacji piosenki na scenie, prawidłowej emisji głosu, dykcji oraz wszelkich innych elementów mających wpływ na profesjonalny efekt działań muzycznych. Moi podopieczni uczestniczą w licznych imprezach okolicznościowych na terenie miasta i powiatu, a także biorą udział w przeglądach, konkursach i festiwalach ogólnopolskich, międzynarodowych i zagranicznych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia – wyjaśnia Ewa Borowicz.

Dyrekcja i nauczyciele zapraszają do udziału w zajęciach:

 • TANECZNYCH: taniec nowoczesny, taniec akrobatyczno-baletowy, taniec irlandzki, step, gry i zabawy przy muzyce
 • TEATRALNYCH: teatr dramatyczny, teatr lalek, teatr plastyczny, gry dramatyczne, gry i zabawy teatralne
 • MUZYCZNYCH: zespoły wokalne, zespoły muzyczne, zajęcia rytmiki
  i umuzykalnienia, studio piosenki, nauka gry na gitarze
 • PLASTYCZNYCH: malarstwo, rysunek, rzeźba
 • KOMPUTEROWYCH – z elementami grafiki i fotografii (grupa starsza)
 • KOMPUTEROWYCH (grupa młodsza)
 • GIER STRATEGICZNYCH
 • DZIENNIKARSKICH

Więcej informacji można uzyskać na miejscu, w palcówce bądź pod numerem telefonu 62 735 50 27.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 219