OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
IV LO Szkołą z pasją
9 września 2011 roku

IV LO Szkołą z pasją

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją. Na mapie szkół realizujących działania z pasją jest aktualnie 1530 szkół z wielkopolski, w tym IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim.

Spośród dziesięciu szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Ostrowski, na mapie Szkół z Pasją znalazło się IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim. Szkoła została doceniona przez aktywne działania związne z ogolnopolskim programem „PROJEKTOR – wolontariat studencki.

* 1.jpg

- Tytuł Szkoły z Pasją jest tytułem honorowym, na który zapracowali wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Dziękuję im wszystkim, to dla nas ogromny zaszczyt i motywacja do jeszcze większego wysiłku, by dostrzegać nawet najdrobniejszy sukces każdego ucznia. Dziękuję wszystkim organizacjom, które z nami współpracują, mając nadzieję iż w tym roku szkolnym będzie ich jeszcze więcej. Tytuł zobowiązuje IV LO - „Szkóła Twórczego Spokoju”, Szkoła Odkrywców Talentów, a teraz także „Szkoła z Pasją” - to szkoła, w której każdy uczeń może realizować i odkrywać swoje talenty i zainteresowania, rozwijać pasje, uczyć się współpracy, aktywności i odpowiedzialności – mówi Jolanta Maćkowiak, dyrektor IV LO w Ostrowie Wielkopolskim.

Rok Szkoły z Pasją ma na celu zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości, rozwoju każdego ucznia. Szkoła to nie tylko lekcje. Szkoła umożliwia również prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych, współtworzonych przez organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze sposobów wzbogacenia oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty. W szkole z pasją kierujemy się następującymi zasadami: uczeń jest najważniejszy, rodzice są współtwórcami szkoły, nauczyciel rozbudza pasje uczniów, dyrektor liderem postępu w szkole.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 260