OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
W I LO sala będzie jak nowa
9 września 2011 roku

W I LO sala będzie jak nowa

Gruntowną modernizację przechodzi sala gimnastyczna przy I Liceum Ogólnokształcącym. Inwestycja połączona jest z prowadzoną termomodernizacją szkoły.

Rozpoczęta w tym roku termomodernizacja obejmuje trzy szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych, Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych oraz I Liceum Ogólnokształcące.

W I Liceum Ogólnokształcącym oprócz inwestycji termomodernizacyjnych realizowana jest generalna modernizacja sali gimnastycznej. Wymienione zostały już stare okna na nowe szczelne, ocieplono ściany, a obecnie trwają ostatnie prace konserwacyjne wewnątrz. Zniknęła m.in. szpecąca boazeria na ścianach, odnowione są legary podtrzymujące dach, a za kilka tygodni sportowcy wybiegną na odświeżony parkiet.

* dsc_0095.jpg

- W tej pięknej szkole z tak dużymi tradycjami sala gimnastyczna była najsłabszym ogniwem. Ze względu na stare technologie największą bolączką był chłód. Zimą temperatura spadała nawet do ok. 12 stopni. Trudno było wtedy prowadzić normalne zajęcia sportowe. Cieszę się, że wreszcie ta inwestycja będzie zrealizowana. Liczymy na to, że prace termomodernizacyjne przyniosą konkretne efekty w postaci oszczędności w kosztach mediów, zwłaszcza ciepła, ale także poprawi się komfort pracy – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Obecna sala sportowa to obiekt wybudowany na bazie starej sali, w przestarzałej technologii. Po remoncie nie tylko odzyska blask, ale również usprawni prace nauczycieli W-F’u. W rozgrywkach będą mogły jednocześnie uczestniczyć dwie grupy młodzieży. Dodatkowo grupa dziewczyn skorzysta z sali lustrzanej,
w której będą mogły być prowadzone zajęcia z aerobiku.

- Remont to była absolutna konieczność. Czekaliśmy na niego od wielu lat. Sala nie spełniała naszych oczekiwań, ale także standardów cieplnych. Ten kompleksowy remont rozwiązuje sprawy zarówno w zakresie termomodernizacji, jak i wystroju wewnętrznego w tym renowacji ścian i parkietu. To jest obiekt pełnowymiarowy, w którym można rozgrywać różne zawody sportowe, a myślę, że teraz będzie jeszcze chętniej wykorzystywany do tego typu zajęć – powiedział Marek Lewicki Dyrektor I LO.

Realizowany przez Powiat Ostrowski projekt termomodernizacji to inwestycja warta ok. 3 miliony złotych. Z tego 85 proc. tej sumy to dofinansowanie, pozostała część jest finansowana z budżetu powiatu. Zakończenie ostatnich prac cji. planowane jest na 2012 r.

Jak mówi starosta ostrowski po zakończeniu tych inwestycji większość szkół będzie już objęta programem termomodernizacji. Na swoją kolej czekać będą jeszcze: Zespół Szkół Usługowych oraz Zespół Szkół Specjalnych. Rozpoczęcie tych inwestycji uzależnione jest jednak od możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz zadłużenia powiatu, którego bardzo wysoki poziom nie pozwala obecnie zaciągać kolejnych zobowiązań.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 294