OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kontynuowana modernizacja budynku DPS w Psarach
26 września 2007 roku

Kontynuowana modernizacja budynku DPS w Psarach

W Domu Pomocy Społecznej w Psarach kontynuowane są prace związane z adaptacją i termomodernizacją dawnego budynku lokatorskiego. Inwestycję obejrzał podczas swojego pobytu w Ostrowie wicewojewoda wielkopolski. Jestem pod wrażeniem przeprowadzonych tutaj prac. - podkreśla Paweł Różyński.

Inwestycja obejmuje przede wszystkim przebudowę, rozbudowę oraz przystosowanie budynku do potrzeb mieszkańców Domu. W ramach I etapu wykonano roboty rozbiórkowe, dachowe i konstrukcyjne, położono podłogi, ocieplono budynek, zamontowano nowe okna. Zainstalowano kotłownię olejową, instalację wodociągową i centralnego ogrzewania.

Jeszcze w tym roku uda się zakończyć całość inwestycji. Będzie to duży postęp w procesie standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Dzięki uruchomieniu tego budynku 26 mieszkańców zamieszka w 1, 2 i 3 osobowych pokojach z łazienkami. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i pozbawiony barier architektonicznych oraz wyposażony w systemy sygnalizacji przeciwpożarowej i przyzywowej. Zakończenie tej inwestycji pozwoli rozgęścić mieszkańców w budynkach Pawilonu Angielskiego i Pałacu, i dzięki temu również tam przeprowadzić zaplanowane prace standaryzacyjne (zmniejszenie powierzchni pokoi, wprowadzenie nowych łazienek i toalet). Będzie to budynek o najwyższym standardzie w naszym Domu i nie dziwi fakt, iż wielu mieszkańców nie może już się doczekać przeprowadzki do swojego nowego „M”. – mówi Milena Przybylska, dyrektor DPS w Psarach

W drugim etapie prace obejmują przede wszystkim położenie instalacji elektrycznej, zamontowanie systemów sygnalizacji pożaru i przyzywowego, prace wykończeniowe wewnątrz budynku, montaż windy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie elewacji budynku.

Dom przed przebudową i rozbudową nie spełniał żadnych norm ekologicznych więc jego przebudowa prowadzona jest również przy współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jest to kolejna inwestycja, którą wykonujemy z pomocą Funduszu. – wyjaśnia starosta Włodzimierz Jędrzejak

Prace prowadzone na zewnątrz budynku konsultowane są z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Kaliszu, ze względu na fakt, iż przebudowywany budynek znajduje się w niewielkiej odległości od budynku Pałacu, który wraz z parkiem jest wpisany do Rejestru zabytków. Budynek objęty przebudową w swojej zewnętrznej szacie (elewacja, konstrukcja dachu, wygląd okien i drzwi zewnętrznych) musi współgrać z obiektami zabytkowymi.

Jestem pod wrażeniem zakresu prac inwestycyjnych przeprowadzonych w tutejszym Domu. I choć jeszcze sporo zostało do zrobienia, to jednak widać, że inwestycje są racjonalnie zaplanowane i dobrze prowadzone. Takie działania chcemy wspierać. – mówi Paweł Różyński, wicewojewoda wielkopolski.

Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na 30 listopada bieżącego roku.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 845