OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Trwa weryfikacja kandydatów
22 września 2011 roku

Trwa weryfikacja kandydatów

Wytypowane przez Powiat Ostrowski do konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku 2011” gospodarstwo było wizytowane przez członka Kapituły Konkursowej. Państwo Annę i Tadeusza Zatylnych odwiedził Krzysztof Nosal, zasiadający w Kapitule jako przedstawiciel Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego.

Wizytacja, która miała miejsce 19 września 2011r. to I etap zmagań o tytuł „Wielkopolskiego Rolnika Roku”. Zadaniem Kapituły jest ocena zgłoszonych kandydatur zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie konkursu. W tegorocznej edycji to właśnie gospodarstwo Państwa Zatylnych z Zamościa (gmina Sieroszewice) reprezentuje Powiat Ostrowski w konkursie.

zdjecie

Gospodarstwo rolne Państwa Zatylnych ma wielopokoleniową tradycję. Od 1920r. prowadzone było przez rodzinę Pana Tadeusza, który następnie w roku 1988r. przejął je od swojego ojca. Powierzchnia ojcowizny wynosiła 14,28 ha, ale z czasem gospodarstwo rozwijało się i stopniowo powiększało areał. W prace na roli zaangażowana była cała rodzina. Obecnie gospodarstwo Państwa Zatylnych obejmuje 106 ha własnych gruntów ornych i 30 ha gruntów dzierżawionych, zajmując czołowe miejsce w produkcji ziemniaków sadzeniaków i hodowli trzody chlewnej na terenie Powiatu Ostrowskiego.

Wysokie plony osiągane w zbiorze ziemniaków stwarzają możliwość kontraktowania dostaw i ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami z terenu całej Wielkopolski. Gospodarstwo jest prowadzone nowocześnie i potrafi wykorzystywać fundusze unijne. Pozyskane środki zewnętrzne przeznaczane są na wdrażanie nowoczesnych technologii.

Łącznie z gospodarstwem Państwa Zatylnych do konkursu zgłoszono 47 kandydatów z całego Województwa Wielkopolskiego. Po wizytacji w każdym z nich 17 członków Kapituły wytypuje czołówkę, która rywalizować będzie w II etapie konkursu. Nominowanych do tytułu oraz laureatów konkursu poznamy pod koniec roku.

Celem konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” jest promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników wielkopolskich, którzy dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów gospodarowania. Konkurs ma również służyć poprawie wizerunku polskiego rolnictwa i konkurencyjności polskich produktów z analogicznymi pochodzącymi z importu. Formuła konkursowa pozwala przybliżyć społeczeństwu niepodważalną rangę rolnictwa w wielkopolskiej gospodarce oraz wysoką jakość żywności, surowców żywnościowych i innych produktów rolniczych.

Odwiedzin: 427