OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Sprzątanie Świata 2011 – podsumowanie
22 września 2011 roku

Sprzątanie Świata 2011 – podsumowanie

8 ton odpadów zebrano z terenu Powiat Ostrowskiego w ramach akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2011”. W kampanii uczestniczyło 1 246 uczniów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych i ośrodków wychowawczych .

Od wielu lat Powiat Ostrowski aktywnie bierze udział kampanii „Sprzątanie Świata – Polska”, która w tym roku na naszym terenie odbyła się 16 września 2011 roku.

zdjecie
W godzinach przedpołudniowych sprzątane były tereny zielone, parki, a także zieleńce miasta i powiatu. Trzy szkoły Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek, Zespołu Szkół Usługowych i Zespołu Szkół Ekonomicznych porządkowała tereny leśne w miejscowościach: Ostrów Wielkopolski – Raszków – Bieganin, Ostrów Wielkopolski – Antonin i Ostrów Wielkopolski - Kwiatków przy współpracy Nadleśnictwa Taczanów i Antonin.

W sumie podczas całej akcji zebrano 8 ton odpadów w tym z terenów leśnych ok. 1 tony (950 kg), a z pozostałych obszarów 7 ton. Zebrane odpady odebrane były przez Miejski Zakład Oczyszczania w Ostrowie Wielkopolskim i Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie.

Tradycyjnie organizatorem akcji jest Wydział Rozwoju Powiatu Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, który zakupił worki, rękawice, sfinansował dojazd do miejsc porządkowania terenów leśnych oraz pokryje koszty wywozu zebranych odpadów.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 213