OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Z wizytą w Powiecie Ostrowskim
22 września 2011 roku

Z wizytą w Powiecie Ostrowskim

Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak spotkał się z nauczycielami ze Słowacji, Portugalii, Finlandii, Turcji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, którzy wspólnie z Zespołem Szkół w Jankowie Przygodzkim realizują projekt w ramach program Comenius. Zagraniczni goście Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim odwiedzili w środę, 21 września 2011 roku.

Już po raz kolejny Zespół Szkół w Jankowie Przygodzkim (Powiat Ostrowski) gości grupę przedstawicieli oświaty z zaprzyjaźnionych szkół z Portugalii, Finlandii, Turcji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Szkoły wspólnie realizują projekt „My Europejczycy: poznajemy siebie by wspólnie żyć” w ramach programu Comenius. Celem projektu jest pogłębianie wiedzy dotyczącej kształcenia wielokulturowego.

zdjecie

zdjecie

- Projekt ten powstał, ponieważ wzrasta liczba zagranicznych uczniów uczęszczających do naszych szkół. Z tego względu musimy zapewnić im wsparcie oraz pomoc w zachowaniu ich tożsamości narodowej i kulturowej – wyjaśnia Barbara Szymanowska, dyrektor Zespołu Szkół w Jankowie Przygodzkim.

W drugim dniu wizyty w Polsce z nauczycielami spotkał się Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, który podczas spotkania opowiedział o historii, dziedzictwie kulturowym, uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych Powiatu Ostrowskiego.

Na zakończenie spotkania wszyscy goście otrzymali gadżety Powiatu Ostrowskiego. Nauczyciele w Jankowie Przygodzkim przebywać będą do 24 września 2011 roku.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 263