OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Projekt ronda już gotowy
28 września 2011 roku

Projekt ronda już gotowy

Został już opracowany projekt ronda, które powstanie na skrzyżowaniu ulic Grabowskiej i Witosa. To wspólna inwestycja miasta i powiatu ostrowskiego, która ma usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo w tej części Ostrowa Wielkopolskiego.

Kilka tygodni temu stosowne porozumienie w sprawie realizacji tego przedsięwzięcia podpisali Prezydent Ostrowa i Starosta Ostrowski. Wybrano rondo zamiast sygnalizacji świetlnej. Bo jak wynika z badań jest to rozwiązanie bezpieczniejsze i pozwalające na zachowanie większej płynności ruchu. Projekt ronda zaprezentowany został dziennikarzom podczas briefingu w dniu 27 września 2011 r.

zdjecie

– Kiedy patrzę na potok pojazdów i nową nawierzchnię na ul. Grabowskiej to po raz kolejny mogę wyrazić żal, że mój poprzednik nic w tym temacie nie zrobił. Nie było rozmów z miastem, nie zawarto żadnego porozumienia. Wiedziano, że w tym miejscu będzie duży ruch pojazdów natomiast nie przygotowano nawet założeń projektowych. Dziś moglibyśmy te inwestycję oddawać już do użytku i zapewnić ludziom bezpieczny przejazd. Tymczasem mimo sprawnego działania służb jesteśmy po zakończeniu pierwszego etapu. Mamy jednak determinację, aby ten projekt zrealizować – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowa.  

W tym roku zaledwie w ciągu kilku miesięcy od podpisania porozumienia przeanalizowano kilka wariantów usytuowania ronda. Przedmiotem szczegółowej analizy były dwa rozwiązania. Jedno mniejsze, w którym średnica zewnętrzna ronda wynosiła minimum 22 m. Ten wariant był jednak niezbyt wygodny dla ruchu pojazdów ciężarowych. Poza tym rozwiązanie to pozwalało pojazdom wjeżdżać na skrzyżowanie z dość dużą prędkością. Ostatecznie wybrano wariant ronda o średnicy 30 m ze zmienioną geometrią na wlotach. Wszystko po to, by wymusić spowolnienie ruchu.

- Mimo, że ten wariant jest o znacznie większej średnicy w związku z jego realizacją będzie trzeba wykupić mniej terenów od właścicieli prywatnych. Będzie to zaledwie nieco ponad 70 m kwadratowych - mówi Jarosław Urbaniak Prezydent Ostrowa.

Jak wyjaśnia Piotr Śniegowski, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg inwestycję należy traktować perspektywicznie pod względem potoku pojazdów, bo przejeżdżać przez nie będą nie tylko samochody jadące do Galerii Ostrovia, ale docelowo również użytkownicy ramy komunikacyjnej jadący od ul. Kaliskiej, przez Witosa, Strzelecką, Sadową aż do ul. Wrocławskiej.

- To właśnie bezpieczeństwo jest jednym z wyznaczników tej inwestycji. Na rondach, nawet jeśli dochodzi do kolizji to są one drobne, bez ofiar w ludziach i dużych strat materialnych. W tym przypadku nastąpi także duża poprawa w poruszaniu się pieszych, a generatorem ruchu pieszych jest pobliskie targowisko – powiedział Piotr Śniegowski.

Przeszkodą w realizacji jest z pewnością gęsta sieć uzbrojenia podziemnego w postaci sieci gazowej, wodociągowej, światłowodowej. Część barier musi być jednak zlikwidowana i jest to zadanie na najbliższe tygodnie.

Projekt kosztował już 50 tys. złotych. Szacuje się, że cała inwestycja może pochłonąć ok. 1,3-1,5 mln złotych. Budowa jest zaplanowana na rok przyszły.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 382