OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Umowa na projekt przychodni podpisana
28 września 2011 roku

Umowa na projekt przychodni podpisana

- Byliśmy bardzo dumni z pierwszego projektu budynku przychodni specjalistycznych. Teraz budynek nieco się zmieni, jednak powstanie bardzo nowoczesny obiekt, z którego wszyscy powinniśmy być równie dumni – powiedział Grzegorz Sadowski architekt, którego firma zajmie się przygotowaniem nowego projektu przychodni specjalistycznych przy ostrowskim szpitalu.

W dniu 27 września 2011 r. odbyło się podpisanie umowy z projektantem, który dokona zmian w już istniejącym budynku. Przetarg wygrała poznańska firma, ta sama, która 15 lat temu opracowywała pierwszy projekt przychodni.

zdjecie

- Jesteśmy bardzo zdeterminowani pod względem finansowym i organizacyjnym, aby dokończyć budowę przychodni specjalistycznych. Często spotykam się z pytaniami, co przede wszystkim będzie robione w roku przyszłym? Niezmiennie odpowiadam, że najważniejszym zadaniem jest dla nas poradnia specjalistyczna. Wyasygnowaliśmy już z budżetu na to zadanie kwotę 3 mln złotych, chcielibyśmy przeznaczyć dodatkowe środki, aby to zadanie dokończyć. Cieszę się, że Pan Sadowski wygrał to postępowanie, bo będzie miał szanse dokończyć swoje dzieło, które rozpoczął wiele lat temu, a dla nas oznacza to, że poradnia znajdzie swój finał – mówi Paweł Rajsk. Starosta Ostrowski.

Jak wspominał autor, w pierwotnym projekcie udało się wybrać taką koncepcję, która pozwoliła posadowić budynek bez wycinania żadnego drzewa. Poszanowanie dla zielni było wówczas atutem. Autor nowej koncepcji zapewnia, że chociaż budynek diametralnie się zmieni bliskość natury nadal będzie jego walorem.

– Przebudowa stworzy całkowicie nową jakość. O ile kiedyś myśleliśmy, że będzie to autonomiczny budynek przychodni przyszpitalnych, to teraz po zmianach będzie to budynek całkowicie związany z kompleksem szpitalnym Wręcz cieszę się, że wymyślono łącznik, który usprawni transport od lądowiska helikoptera i powstanie kompleks szpitalny powiązany osią komunikacyjną, do której w przyszłości będzie możliwość dobudowania skrzydła – mówi Grzegorz Sadowski.

Do zagospodarowania jest ponad 3 tys. metrów kwadratowych, na których powstaną przychodnie specjalistyczne oraz m.in. pracownie rezonansu magnetycznego.

W nowym projekcie zabudowany będzie duży hall. Jest to spowodowane kwestiami ekonomicznymi, głównie oszczędnością w ogrzewaniu oraz wymogami sanitarnymi.

- Pierwotnie obiekt zaprojektowany został z dużym rozmachem. Dzisiejsze wymogi i ekonomia pokazują, że rozmach był jednak za duży. Dokonując oględzin stwierdziliśmy, że najsensowniej będzie tę otwartą przestrzeń zasklepić. Dzięki temu współczynnik kubatury do powierzchni użytkowej zostanie znacznie poprawiony a wykorzystanie powierzchni będzie znacznie lepsze. Z kolei na piętrze będzie mógł powstać specjalistyczny oddział szpitalny – powiedział G. Sadowski.

Jak zapewniają architekci, mimo zmian elewacja nadal będzie atrakcyjnie wyglądać, a przeszklone pozostaną m.in. klatki schodowe. Wizualizacje koncepcji przebudowy poznamy w ciągu najbliższych dni. Sam projekt powinien być gotowy po około dwóch miesiącach.

- Datą graniczną od strony finansowej jest dla nas czerwiec 2012 r. Wtedy planujemy oddać do użytku budynek przychodni specjalistycznych. Dlatego zależy nam na sprawnym przeprowadzeniu wszystkich prac przygotowawczych i procedur publicznych – mówi P. Rajski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 468