OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spotkanie z ciekawą fizyką
28 września 2011 roku

Spotkanie z ciekawą fizyką

Fizyka może być fascynująca, jeśli podręcznikowe formuły i wzory zastąpi się doświadczeniami i wytłumaczeniem zjawisk z codziennego życia. Udowodnili to organizatorzy II Spotkań z Fizyką, podczas których uczestnicy mogli się przekonać czy możliwe jest, że człowiek może lewitować oraz czy istnieje perpetuum mobile.

Nauki ścisłe takie jak matematyka i fizyka ciągle nie znajdują się w centrum zainteresowania młodzieży. Polska gospodarka silnie odczuwa brak specjalistycznych, technicznych, dobrze wykształconych kadr. Wszechnica Ostrowska wspólnie ze Starostwem Powiatowym przy wsparciu Fundusz Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego stara się jednak promować nauki ścisłe, a jednym ze sposobów jest przybliżenie młodzieży szkolnej zjawisk fizycznych.

zdjecie

Przykładem takich działań mogą być objęte patronatem Starosty Ostrowskiego II Spotkania z Fizyką: „Świat Nauki: Fascynująca Fizyka”, które odbyły się 16 września 2011 r. W Ostrowskim Centrum Kultury spotkali się naukowcy z licznie przybyłymi uczniami szkół i profili technicznych z Ostrowa i okolicy.

- Nawet, jeżeli niektórzy z was patrzą na fizykę z dystansem, to mam nadzieję, że po tym, co zobaczycie ten dystans się zmniejszy. Dzięki wsparciu Funduszu Grantowego zaproponować coś więcej niż to, co pokazywaliśmy dotychczas na imprezach organizowanych przez Wszechnicę Ostrowską było. Nasze zaproszenie przyjęli znakomici naukowcy profesorowie Polskiej Akademii Nauk, co z pewnością podniesie walor edukacyjny i poznawczy. Cieszę się, że gości u nas Starosta Ostrowski. Dobrze, że władze interesują się kierunkiem, który chcemy rozpropagować – powiedział prof. dr hab. Wojciech Kempiński.

– Dziękując za zaproszenie chcę podkreślić, że część prelegentów to absolwenci naszych ostrowskich szkół, a wiec także mieszkańcy naszego miasta mogą rozwijać swoje kariery naukowe. Szanowni Państwo ten rok Ministerstwo Edukacji ogłosiło rokiem szkół z pasją. Wierzę, że na ten wypełnionej przez młodych ludzi sali także są ludzie, którzy będą rozwijać swoją pasję i talent. Życzę wam poznania fizyki z drugiej strony. Myślę, że nawet dla humanisty okaże się ona nie taka trudna – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Prelegentami na tym spotkaniu byli znani profesorowie: Prof. dr hab. Bogdan Idzikowski, Prof. dr hab. Krzysztof Rogacki, Prof. dr hab. Wojciech Kempiński, specjaliści od nadprzewodnictwa, pracownicy Instytutów Polskiej Akademii Nauk (Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu).

- Z pewnością niełatwe wykłady były ilustrowane eksperymentami pod wspólnym tytułem: „Lewitować może wszystko – 100-lecie odkrycia nadprzewodnictwa i nagroda Nobla z fizyki 2010” – mówi Zenon Kiczka z Wszechnicy Ostrowskiej. - Prof. dr hab. Krzysztof Rogacki wprowadził ponad 300 uczniów szkół ponadpodstawowych w zagadnienie nadprzewodnictwa z ciekawym pokazem lewitującego nadprzewodnika.

Serię pokazów z wagonikami wykonanymi z nadprzewodnika poruszającymi się po torach z odpowiednio uformowanym polem magnetycznym, tzw. „rynnę magnetyczną” pokazał prof. dr hab. Bogdan Idzikowski.

Zaprezentowano również materiały filmowe ilustracje łożysk, silników i żyroskopów pracujących w oparciu o nadprzewodnictwo i lewitacja obiektów żywych. Prof. dr hab. Wojciech Kempiński mówił o historii pojawienia się tematyki grafenowej w laboratoriach fizyków i chemików

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 433