OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Kibice ZSS
3 października 2011 roku

Kibice ZSS

Ostrowski Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka od września 2011 roku przystąpili do ogólnopolskiego programu „Jestem kibicem przez duże K”. Projekt będzie realizowany do września 2015 roku.

Program został opracowany w Komendzie Głównej Policji. Jego celem jest działanie prospołeczne, kształcenie właściwych wartości i postaw u dzieci i młodzieży, poprzez aktywność sportową i rekreację, a także jednoczenie środowiska lokalnego wokół idei uczestnictwa w tej aktywności fizycznej. Dodatkowo zakłada również m.in. ograniczanie liczby zdarzeń związanych z różnymi przejawami nietolerancji na stadionach i obiektach sportowych. Ma modelować zachowania w kierunku kulturalnego kibicowania oraz stosowania się do zasad fair play.

zdjecie

Jak mówi dyrektor, Beata Serbakowska udział ZSS w programie nie jest przypadkowy, bowiem jest to tylko jedno z szeregu działań, w które zaangażowała się społeczność szkolna.

- W tym roku szkolnym nasi uczniowie biorą również udział w projekcie edukacyjnym EURO 2012, który ma na celu popularyzację wśród młodych ludzi Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Oprócz tego w szkole bardzo aktywnie działa Fanklub Lecha Poznań, w ramach którego uczniowie wyjeżdżają na mecze Ekstraklasy do Poznania, gdzie kibicują ulubionej drużynie Wielkopolan, pielęgnując w ten sposób patriotyzm lokalny – powiedziała Beata Serbakowska.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 111