OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pomoc dla ofiar tornada
3 października 2011 roku

Pomoc dla ofiar tornada

Powiat Ostrowski udzieli pomocy finansowej Gminie Nowe Skalmierzyce z przeznaczeniem dla mieszkańców poszkodowanych w tornadzie, które na początku września najbardziej dotknęło kilka miejscowości z terenu tej gminy. – Traktujemy to jako nasz gest solidarności z ludźmi, których dotknęła wielka tragedia – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia z budżetu Powiatu Ostrowskiego kwoty 20 tys. złotych Rada Powiatu podjęła jednogłośnie podczas posiedzenia w dniu 30 września 2011 r.

* wichura_5_09_2011_049.jpg

- Chciałbym, abyśmy więcej takich uchwał nie musieli podejmować mam na myśli tragedię nie finanse. To, co ja zobaczyłem osobiście nazajutrz np. w Głóskach, a większość z państwa zapewne w przekazach medialnych przerosło moje wyobrażenie i pokazało jak wielka potrafi być potęga natury. Podczas spotkania z szefami Klubów w Radzie Powiatu poinformowałem, że w imieniu Zarządu wystąpię z propozycją udzielenia wsparcia dla naszych sąsiadów. Znając Państwa wrażliwość nie musze chyba przekonywać, że ta uchwała zostanie przez nas przyjęta – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Kilka minut później Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę. Obecny na sali obrad zastępca Burmistrza Nowych Skalmierzyc Zdzisław Mielczarek podziękował radnym za wrażliwość i zrozumienie.

Przypomnijmy, że starty spowodowane nawałnicą wyceniono na ponad 1,5 mln złotych. Żywioł uszkodził ok. 60 budynków z czego ok. 30 to budynki mieszkalne. Najmniejsze uszkodzenia właściciele uszkodzenia wycenili na 200 zł, największe wyniosły 210 tys. złotych.

Już pierwszego dnia w ramach działania Powiatowego Zespołu Kryzysowego podjęto działania pomocowe adresowane do poszkodowanych przekazując plandeki do zabezpieczenia zerwanych dachów.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 195