OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Znamy wyniki sondażu
3 października 2011 roku

Znamy wyniki sondażu

W ramach projektu edukacyjnego „Młodzi Głosują – Miniaturka Powiatowa – Wybory do Sejmu i Senatu RP” uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych przeprowadzili anonimową ankietę profrekwencyjną dotyczącą wyborów parlamentarnych. Ankietę przygotowali koordynatorzy Józef Pietrzak i Bartosz Szymański. Honorowy patronat nad projektem objął Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Przypomnijmy. W projekcie edukacyjnym „Młodzi Głosują – Miniaturka Powiatowa – Wybory do Sejmu i Senatu RP” uczestniczą cztery powiatowe szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim (koordynator Józef Pietrzak), II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim (koordynator Donata Konieczna), IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim (koordynator Karol Marszał) oraz Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim (koordynator Bartosz Szymański). Koordynatorem Powiatowym Projektu jest nauczyciel doradca metodyczny w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie Jerzy Wójcicki.

zdjecie

zdjecie

Za nami już dwie debaty poselska (II LO) i senatorska (IV LO), w której udział wzięli kandydaci do parlamentu z terenu Powiatu Ostrowskiego za wyjątkiem jednej kandydatki do Senatu, która pochodzi z Powiatu Kępińskiego. W piątek, 30 września w szkołach odbyło się głosowanie, jednak jego wyniki zgodnie z procedurami Fundacji CEO poznamy dopiero po wyborach, które odbędą się w niedzielę, 9 października 2011 roku.

Przez dwa tygodnie od 13 do 27 września 2011 roku uczennice i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych przeprowadzili anonimową ankietę wśród mieszkańców Powiatu Ostrowskiego.

- Głównym celem przeprowadzenia ankiet profrekwencyjnych było pobudzenie świadomości obywatelskiej wśród młodzieży i osób dorosłych. Młodzieży udało się w sumie przeprowadzić anonimowo ankietę wśród 750 osób posiadających czynne prawo wyborcze z terenu naszego powiatu. Mamy nadzieję, że dzięki temu więcej ludzi pójdzie oddać swój głos 9 października – wyjaśnia Bartosz Szymański, nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Czy uczestnikom projektu edukacyjnego „Młodzi Głosują” uda się uzyskać ten efekt – przekonamy się już w najbliższą niedzielę.

Wyniki sondażu prezentujemy w zakładce: Pliki

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 632