OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Warcabowy turniej
5 października 2011 roku

Warcabowy turniej

I Turniej Warcabowy dla osób niepełnosprawnych o Puchar Wójta Gminy Sieroszewice odbył się w Domu Pomocy Społecznej w Psarach. W rozgrywkach zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Nasze Psary” udział wzięło ok. 70 osób.

W konkursie uczestniczyli reprezentanci Warsztatu Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie Wielkopolskim, Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim i Nowych Skalmierzycach, Domów Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, Marszałkach, Psarach oraz mieszkańcy Gminy Sieroszewice. Honorowymi gośćmi byli Wójt Gminy Sieroszewice Czesław Berkowski oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Psarach Milena Przybylska.

zdjecie

Turniej Warcabowy miał na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem wiejskim, rozwijanie zainteresowań i hobby, pobudzanie motywacji do kreatywnego myślenia oraz zdrowego współzawodnictwa.

- Udział w turnieju dał uczestnikom możliwość nie tylko wykazania się refleksem i zdolnością logicznego myślenia, ale także poczucie samorealizacji. Nie bez znaczenia jest także aspekt społeczny tej imprezy. Osoby niepełnosprawne z instytucji pomocy społecznej (DPS, WTZ, ŚDS) jak i mieszkańcy gminy Sieroszewice mogli stanąć u swego boku, jako pełnowartościowi partnerzy. Razem bawiąc się i współzawodnicząc – mówi dyrektor DPS w Psarach, Milena Przybylska.

Wśród uczestników Turnieju wyłoniono pięciu najlepszych graczy, którym nagrody wręczył wójt Gminy Sieroszewice. Za trzy pierwsze miejsca przyznano również puchary. Turniej wygrał Krzysztof Sędziak – reprezentujący Dom Pomocy Społecznej w Psarach. Drugie miejsce zajął Tomasz Tomaszewski, uczestnik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach. Trzecie miejsce na podium zajął Czesław Mońka z Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach. Tuż za podium uplasował się Grzegorz Nowakowski z Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim. Piąte miejsce przypadło Mirosławowi Pawlikowi mieszkańcowi miejscowości Psary. Przyznano również nagrodę specjalną dla Renaty Radajewskiej, która jako jedyna kobieta znalazła się w półfinale. Każdy z uczestników otrzymał drobny podarunek.

I Turniej Warcabowy, który został rozegrany 21 września 2011 roku został sfinansowany także przez Wójta Gminy Sieroszewice oraz Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 184