OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Graficzne prace dzieci i młodzieży
5 października 2011 roku

Graficzne prace dzieci i młodzieży

Już po VII w ostrowskim Domu Kultury odbyły się Powiatowe Biennale Grafiki i Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży. Jury konkursu spośród 104 prac postanowiło przyznać 9 równorzędnych nagród oraz 30 równorzędnych wyróżnień. W podsumowaniu projektu uczestniczył Wicestarosta Ostrowski, Tomasz Ławniczak.

zdjecie

Prace można podziwiać do 31 października br. w Galerii Pędzelek MDK przy ul. Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim. Komisja konkursowa w składzie: Anna Stoch - plastyczka, absolwentka WPA UAM w Kaliszu oraz dr Maciej Guźniczak – grafik, pracownik naukowy WPA UAM w Kaliszu przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

zdjecie

I grupa wiekowa: 4-9 lat.

Marlena Stasiak 9 lat - Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim,
nauczycielka: Paulina Dobrzyńska,
Tymoteusz Frankiewicz 4 lata - Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciel: Jerzy Wiśniewski.

Wyróżnienia:

Zofia Cybułka 8 lat - Pracownia Plastyczna „Raszkowska 10”, nauczycielka: Marta Filipczak
Małgorzata Żulicka 8 lat - Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciel: Jerzy Wiśniewski    Kacper Cempel 6 lat - Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciel: Jerzy Wiśniewski
Zofia Nowicka 7 lat - Pracownia Plastyczna „Raszkowska 10”, nauczycielka: Marta Filipczak
Dobrochna Spiżak 7 lat - Pracownia Plastyczna „Raszkowska 10”, nauczycielka: Marta Filipczak
Anna Fusińska 9 lat - Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciel: Jerzy Wiśniewski
Antonina Frankiewicz 8 lat - Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciel: Jerzy Wiśniewski
Krystyna Ratuszna 9 lat - Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Paulina Dobrzyńska.

II grupa wiekowa: 10-12 lat

Maria Nowicka 12 lat (za zestaw prac)- Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciel: Jerzy Wiśniewski.

Wyróżnienia:

Dominika Cielma 10 lat - Pracownia Plastyczna „Raszkowska 10”, nauczycielka: Marta Filipczak
Marta Naskręt 12 lat - Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Paulina Dobrzyńska
Juliana Ashaolu 12 lat - Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciel: Jerzy Wiśniewski, - Bartosz Gońko 12 lat - Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Katarzyna Bielawska, - Justyna Komorowska 10 lat - Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Paulina Dobrzyńska
Anna Wołowicz 12 lat - Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Paulina Dobrzyńska.

III grupa wiekowa: 13-15 lat.

Marlena Mielcarek 15 lat- Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciel: Jerzy Wiśniewski
Antonina Urbaniak 14 lat (za zestaw prac)- Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Paulina Dobrzyńska.

Wyróżnienia:

Dominika Szwed 14 lat - Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Paulina Dobrzyńska,

Antonina Baraniak 15 lat - Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciel: Jerzy Wiśniewski,

Katarzyna Laskowska 15 lat- Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Paulina Dobrzyńska
Zuzanna Nowacka 14 lat - Gimnazjum nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Magdalena Przegoń

Agnieszka Brdys 15 lat - Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciel: Jerzy Wiśniewski

Anna Błoch 14 lat - Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Paulina Dobrzyńska

Paulina Stolarek 15 lat - Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciel: Jerzy Wiśniewski

Aneta Lewandowska 15 lat - Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Paulina Dobrzyńska
Maria Tomaszewska 14 lat- Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Paulina Dobrzyńska
Natalia Pawlak 15 lat - Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciel: Jerzy Wiśniewski

Adrianna Stolarek 14 lat- Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciel: Jerzy Wiśniewski.

 

IV grupa wiekowa: 16-19 lat

Edyta Woszczyna 18 lat - Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim,
nauczycielka: Paulina Dobrzyńska
Ewa Matuszkiewicz 18 lat (za zestaw prac) - IV Liceum Ogólnokształcące
w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Iwona Garbacz
Marcelina Wojtasik 18 lat (za zestaw prac) - IV Liceum Ogólnokształcące
w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Iwona Garbacz
Magdalena Płonka 17 lat - Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciel: Jerzy Wiśniewski.

Wyróżnienia:

Marcelina Sobczak 17 lat - IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Iwona Garbacz
Karolina Siudzińska 18 lat - IV Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Iwona Garbacz
Magdalena Tarnowska 17 lat- Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczyciel: Jerzy Wiśniewski
Weronika Handke 18 lat - Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim,
nauczycielka: Katarzyna Bielawska
Katarzyna Andraka 18 lat - Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, nauczycielka: Paulina Dobrzyńska.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1277