OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Czek i wsparcie dla Ostrovii
5 października 2011 roku

Czek i wsparcie dla Ostrovii

Symboliczny czek, ale na realną kwotę 20.000 tys. zł wręczył starosta Ostrowski Paweł Rajski Tomaszowi Szychowi prezesowi Klubu Piłki Ręcznej Ostrovia.

- Potrzeby klubu są z pewnością bardzo dużo. Jednak dla nas, przy tak trudnym budżecie ta kwota jest sporym wydatkiem. Jednak, po pierwsze zapowiadałem, że będziemy się starali wspierać ostrowskiego szczypiorniaka, a po drugie jest to i tak ok. dziesięć razy więcej niż przekazywał na tę dyscyplinę mój poprzednik – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski tuz przed meczem w sobotę, 29 września 2011 r.

* obraz_008.jpg

Powiat przekazał środki w oparciu umowę na promocję powiatu, a Klub zobowiązał się w zamian do promowania powiatu poprzez konkretne formy.

- To pierwsze tak duże wsparcie finansowe piłki ręcznej otrzymane od władz Powiatu Ostrowskiego. Suma ta na nieco poprawi budżet naszego klubu, ale sytuacja finansowa KPR Ostrovia nadal jest bardzo trudna – powiedział Tomasz Szych prezes KPR Ostrovia. – Dziękujemy za ten czek i za każdą formę pomocy. Liczymy na więcej i oczywiście staramy się przekonać coraz więcej firm i osób prywatnych, aby zostały naszymi sponsorami.

* obraz_019.jpg

Przekazany przed meczem czek najwyraźniej podziałał mobilizująco na zawodników, bo mimo tego, że przegrywali znaczną różnicą punktów, odrobili straty, by ostatecznie przy aplauzie publiczności zwyciężyć rywali z Zawiercia.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 202