OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Czek i wsparcie dla Ostrovii
5 października 2011 roku

Czek i wsparcie dla Ostrovii

Symboliczny czek, ale na realną kwotę 20.000 tys. zł wręczył starosta Ostrowski Paweł Rajski Tomaszowi Szychowi prezesowi Klubu Piłki Ręcznej Ostrovia.

- Potrzeby klubu są z pewnością bardzo dużo. Jednak dla nas, przy tak trudnym budżecie ta kwota jest sporym wydatkiem. Jednak, po pierwsze zapowiadałem, że będziemy się starali wspierać ostrowskiego szczypiorniaka, a po drugie jest to i tak ok. dziesięć razy więcej niż przekazywał na tę dyscyplinę mój poprzednik – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski tuz przed meczem w sobotę, 29 września 2011 r.

zdjecie

Powiat przekazał środki w oparciu umowę na promocję powiatu, a Klub zobowiązał się w zamian do promowania powiatu poprzez konkretne formy.

- To pierwsze tak duże wsparcie finansowe piłki ręcznej otrzymane od władz Powiatu Ostrowskiego. Suma ta na nieco poprawi budżet naszego klubu, ale sytuacja finansowa KPR Ostrovia nadal jest bardzo trudna – powiedział Tomasz Szych prezes KPR Ostrovia. – Dziękujemy za ten czek i za każdą formę pomocy. Liczymy na więcej i oczywiście staramy się przekonać coraz więcej firm i osób prywatnych, aby zostały naszymi sponsorami.

zdjecie

Przekazany przed meczem czek najwyraźniej podziałał mobilizująco na zawodników, bo mimo tego, że przegrywali znaczną różnicą punktów, odrobili straty, by ostatecznie przy aplauzie publiczności zwyciężyć rywali z Zawiercia.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 199