OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spotkanie z doradcą zawodowym
21 października 2011 roku

Spotkanie z doradcą zawodowym

Doradca inwestycyjny i edukacyjny, organizator czasu wolnego i podróży, a także lekarz domowy - to zawody, które zdaniem specjalistów cieszyć się będą powodzeniem. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w czwartek, 20 października 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie doradcy zawodowego z ostrowską młodzieżą.

Najwięcej bezrobotnych jest w gminie miejskiej Ostrów Wielkopolski 2 877 osób, a najmniej w gminie wiejskiej Sośnie 330. Na koniec czerwca 2011 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowie Wielkopolskim wynosiła 6 156 osób (gminy miejsko - wiejskie: Nowe Skalmierzyce - 428, Odolanów – 594, Raszków – 473. Gminy wiejskie: Ostrów Wielkopolski – 676, Przygodzice – 430, Sieroszewice).

Z danych PUP w Ostrowie Wielkopolskim wynika, że zawody nadwyżkowe to: technik mechanik, specjalista ds. badań społeczno – ekonomicznych, kucharz małej gastronomii, technik rolnik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, politolog, a także rolnik. Z kolei do zawodów deficytowych można zaliczyć: telemarketer, pracownik przygotowujący posiłki typu fast food, pracownik ds. ewidencji ludności, pracownik ochrony fizycznej bez licencji, pracownik prac dorywczych, monter podzespołów i zespołów elektronicznych i spawacz metodą MIG.

Struktura bezrobotnych ze względu na wykształcenie w II kwartale 2011 roku w powiecie ostrowskim przedstawia się następująco: wyższe (686), policealne i średnie zawodowe (1441), średnie ogólnokształcące (924) zasadnicze zawodowe (1999), gimnazjalne i poniżej (1106).

* obraz_055.jpg

- Na naszym lokalnym rynku najtrudniej jest znaleźć prace osobie, która posiada wykształcenie ogólne lub policealne. Starzenie się ludności prowadzi do zwiększenia na rynku pracy osób poprodukcyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu nowych pracowników. Zjawisko to spowodowane jest obecnym niżem demograficznym. Najwięcej ofert jest dla sprzedawcy i przedstawicieli handlowych. Dlatego, że działalność handlową prowadzi, co trzecie zarejestrowane przedsiębiorstwo. Jednak coraz częściej zdarza się też, że pracodawca szukając sprzedawcy wymaga od pracownika wykształcenia wyższego – tłumaczy Sylwia Kostrzewska, doradca zawodowy z PUP w Ostrowie Wielkopolskim.

Najczęściej zgłaszanymi ofertami pracy w drugim półroczu 2010 roku były: telemarketer (604), robotnik budowlany (113), robotnik gospodarczy (95), sprzedawca (95), kierowca samochodu ciężarowego (88), pracownik przygotowujący posiłki typu fast food (60), przedstawiciel handlowy (58), murarz (58), pozostali pracownicy domowej opieki (50), operator obrabiarek sterowanych numerycznie (46), magazynier (40), pracownik ds. ewidencji ludności (39), ślusarz (36) i kucharz (31).

* obraz_053.jpg

Zawodami przyszłości są: doradca inwestycyjny, doradca edukacyjny, organizator czasu wolnego, organizator podróży, lekarz domowy, trener osobisty, dietetyk, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, fizjoterapeuta, rehabilitant, hipoterapeuta, instruktor rekreacji, telepracownik, traffic manager (tworzy statystyki i raporty dotyczące witryn internetowych), organizator pracy wirtualnej, nauczyciel dorosłych.

Jak przewidują analitycy obszarami, w których nastąpi wzrost zatrudnienia są: odnowa biologiczna, budownictwo mieszkaniowe, usługi rachunkowe, handel detaliczny, usługi prawnicze, budownictwo drogowe, ochrona osób i mienia.

Każda osoba pozostająca bez pracy może skorzystać również z kursu. Największym zainteresowaniem cieszą się: spawalnicze, operatorów maszyn robotów ziemnych, dokształcające dla kierowców, kierowców wózków widłowych, komputerowe, kadrowo-płacowe, handlowe i językowe.

Osoby zarejestrowane w PUP mogą skorzystać także z dofinansowania studiów podyplomowych, pożyczki szkoleniowej, czy też pokrycia kosztów egzaminów lub uzyskania licencji.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 566