OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
zapraszamy na warsztaty klarnetowo-saksofonowe
21 października 2011 roku

zapraszamy na warsztaty klarnetowo-saksofonowe

W Zespole Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim odbędą się po raz IX Ogólnopolskie Warsztaty Klarnetowo - Saksofonowe. Warsztatom towarzyszyć będą między innymi recitale wybitnych instrumentalistów oraz wystawa instrumentów dętych.

Spotkania z mistrzami saksofonu i klarnetu odbędą się w środę i czwartek, 26-27 października 2011r.

 - Coroczne warsztaty to okazja do spotkania uczniów i nauczycieli z całej Polski. Przedsięwzięcie ma na celu wymianę doświadczeń i propagowania najnowszych trendów metodyki nauczania gry na klarnecie i saksofonie – wyjaśnia dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

* instrument

Warsztatom towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, między innymi koncert Big Band’u Powiatu Ostrowskiego pod dyrekcją Roberta Matuszewskiego, który odbędzie się w środę o godzinie 19.30 w klubie Fanaberia.

 - Zapraszamy wszystkich miłośników dobrej muzyki, a także instrumentalistów grających na klarnecie i saksofonie z Ostrowa i całego terenu Powiatu Ostrowskiego pragnących obserwować zajęcia. Zapraszam do Szkoły Muzycznej! – dodaje Robert Matuszewski.

     Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Ostrowski Paweł Rajski, natomiast patronat medialny Gazeta Ostrowska i Telewizja Proart.

Odwiedzin: 386