OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Droga do sukcesu
22 października 2011 roku

Droga do sukcesu

Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Morta, Powiatowy Inspektorat Weterynarii Dariusz Hyhs, lekarz pogotowia ratunkowego dr Joanna Walczak, pielęgniarka Paulina Ostenda i przedsiębiorca Agnieszka Walczak podczas spotkania z ostrowskimi gimnazjalistami opowiadali o swojej drodze zawodowej oraz o tym, jakimi wartościami kierują się w pracy.

W czwartek, 20 października 2011 roku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w sali kolumnowej w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie z ludźmi różnych zawodów. W spotkaniu oprócz zaproszonych gości uczestniczyła młodzież z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 4.  

* obraz_028

Starosta Ostrowski opowiedział młodzieży, dlaczego został nauczycielem historii. O swojej pracy w Szkole Podstawowej w Ociążu i Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim. Ponadto mówił o pracy w Kuratorium Oświaty w Kaliszu Delegatura w Ostrowie Wielkopolskim i Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Powiedział także, dlaczego został radnym oraz o pełnieniu obecnej funkcji.

- W życiu trzeba dążyć do tego, żeby być najlepszym. Dlatego też zawsze musicie pracować nad sobą i doskonalić swoje umiejętności. Oprócz tego życzę wam, abyście mieli również szczęście, ale nie zapominajcie także o drugim człowieku. Musicie także nauczyć się przegrywać i wyciągać wnioski z porażek. Życzę wam abyście zrobili karierę zawodową i zrealizowali się w swoim wybranym zawodzie, który da wam ogromną satysfakcję – mówił Starosta Ostrowski, Paweł Rajski.

* obraz_010

O naborze do Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, studiach w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i o pracy strażaka mówił Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Morta.

- Zawód strażaka daje dużo satysfakcji, gdyż jest on związany z działaniami ratowniczymi, mającymi na celu nieść pomoc tym, którzy jej w danym momencie najbardziej potrzebują. Rzecz jasna, aby być strażakiem trzeba spełnić wiele wymagań, z których najważniejsze to minimum średnie wykształcenie, korzystanie z pełni praw publicznych oraz stosowne kwalifikacje i predyspozycje, co jest sprawdzane odpowiednimi testami i badaniami, jak: wysoka sprawność fizyczna i odwaga oraz bardzo dobry stan zdrowia.

* obraz_006

Ponadto o niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi opowiadały lekarz pogotowia ratunkowego dr Joanna Walczak i pielęgniarka Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim Paulina Ostenda. Natomiast o pomocy zwierzętom i satysfakcji z pracy mówił Powiatowy Inspektorat Weterynarii Dariusz Hyhs. O otrzymaniu dotacji z PUP i założeniu własnego przedsiębiorstwa powiedziała Agnieszka Walczak.

W trakcie spotkania przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy o/z w Kaliszu Jerzy Kubiak przybliżył gimnazjalistom pracę doradcy zawodowego.

Organizatorem spotkania był Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 2862