OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowoczesna sala w I LO
25 października 2011 roku

Nowoczesna sala w I LO

Funkcjonalność i zupełnie nowa estetyka wnętrz, a także energooszczędność to cechy odnowionej sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym po zakończonej modernizacji. Oficjalne otwarcie obiektu do użytku odbyło się 24 października 2011 r.

Modernizacja sali gimnastycznej zrealizowana została w ramach prac termomodernizacyjnych. W sali pojawiły się nowe okna, ocieplono ściany zniknęła także szpecąca drewniana boazeria, odnowiono także legary podtrzymujące konstrukcję dachu.

* obraz_013.jpg

Jak wielokrotnie podkreślał Starosta Ostrowski właśnie sala gimnastyczna była najsłabszym ogniwem tej placówki. Nauczyciele wychowania fizycznego narzekali z kolei na chłód zimą uniemożliwiający nawet prowadzenie zajęć sportowych.

- Teraz po zakończeniu inwestycji szkoła wzbogaciła się o nowoczesny i funkcjonalny obiekt. Myślę, że jest to jedna z ładniejszych i klimatyczniejszych sal sportowych w mieście. Zachowaliśmy starą substancję, jednak wyposażyliśmy ją w nowoczesne wyposażenie. Jako Starosta i absolwent mam z tego powodu dużą satysfakcję i dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do realizacji tej inwestycji, od dyrekcji szkoły począwszy, poprzez pracowników Starostwa, ale także radnych obecnej i poprzedniej kadencji, którzy dostrzegli potrzebę realizacji tego projektu – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

* obraz_018.jpg

* obraz_015.jpg

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Paweł Rajski Starosta Ostrowski, Marlena Maląg oraz Grzegorz Finke Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego oraz Marek Lewicki Dyrektor Szkoły.

Nowa sala dysponuje pełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcznej i koszykowej. Ułatwieniem do pracy nauczycieli jest możliwość odbywania zajęć przez dwie grupy jednocześnie. Dodatkowo powstała także mała sala lustrzana do zdobywających coraz więcej zwolenników ćwiczeń aerobiku i zumby.

- Remont to była absolutna konieczność. Czekaliśmy na niego od wielu lat. Sala nie spełniała naszych oczekiwań, ale także standardów cieplnych. Ten kompleksowy remont rozwiązuje sprawy zarówno w zakresie termomodernizacji, jak i wystroju wewnętrznego w tym renowacji ścian i parkietu, który został gruntownie odrestaurowany – powiedział Marek Lewicki Dyrektor I LO, który na uroczystość otwarcia Sali zaprosił m.in., byłych dyrektorów palcówki Remigiusza Wszędybyła i Jacka Skibę. To w czasach dyrektorowania tego R. Wszedybyła powstała pierwsza sala sportowa, a wiele prac odbywało się w czynie społecznym przy zaangażowaniu uczniów, rodziców, ale także zakładów pracy.

* obraz_019.jpg

Sali patronuje były wychowanek szkoły gen. Kazimierz Glabisz. Wspomniał go w swoim wystąpieniu radny Józef Wajs.

- Gratuluję pięknego obiektu Panu Staroście i Dyrektorowi szkoły. Jest to chyba moment szczególny, a by właśnie w tej Sali powiedzieć kilka słów o Kazimierzu Glabiszu. Generał był przecież uczniem tej szkoły, działaczem Venetii, a w latach 1929-1939 pełnił funkcję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś jego prochy sprowadzone w 2008 r., spoczywają w Odolanowie, a pod koniec listopada przypada 30 rocznica jego śmierci – powiedział J. Wajs.

Zarówno dyrekcja jak i nauczyciele wychowania fizycznego liczą, że obiekt ten przyczyni się do jeszcze większych sukcesów sportowych młodzieży. Wychowankowie I LO mają zresztą skąd czerpać sportowe wzorce, bo są bezpośrednimi spadkobiercami tradycji sportowej Venetii, klubu, z którym związanych było wielu mistrzów sportu o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Realizowany przez Powiat Ostrowski projekt termomodernizacji I Liceum to inwestycja warta ponad 1,1 mln złotych. Termomodernizacja sali kosztowała 560 tys. złotych z czego 281 tys. pochodziło z dotacji unijnej, a 279 to wkład finansowy Powiatu Ostrowskiego.

Ostatnim elementem projektu termomodernizacji I LO będzie remont elewacji, którzy planowany jest na przyszły rok.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 681