OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konkurs na wiersz
25 października 2011 roku

Konkurs na wiersz

Już po raz kolejny została ogłoszona edycja konkursu „Poetyckie Listopady”, adresowanego do dzieci i młodzieży. Jego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie.

- Jesień, a w szczególności listopad, jest taką porą roku, która najczęściej sprzyja zamyśleniu, zadumie i rozważaniom literackim. Dlatego właśnie teraz pragniemy namówić wszystkich młodych literatów, aby wyciągali z szuflady swoje wiersze i przesłali je do nas. My przeczytamy wszystkie, a najciekawsze nagrodzimy i zorganizujemy wspólne Listopadowe Spotkanie Poetyckie,aby poznać siebie i własną twórczość – wyjaśnia organizatorka konkursu Teresa Burkietowicz z Młodzieżowego Domu Kultury.

* listopad-1

Każdy uczestnik konkursu może przysłać od jednego do trzech wierszyw trzech egzemplarzach. Ich tematyka jest dowolna. Każdy utwór powinien być podpisany i zawierać: imię i nazwisko poety, wiek, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z Ostrowa i z powiatu ostrowskiego. Jury, po zapoznaniu się ze wszystkimi utworami, przyzna nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych – uczniów: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na zwycięzców czekają trzy główne nagrody: Złote, Srebrne i Niebieskie Jabłko. Prace należy nadsyłać do 7 listopada na adres Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 244