OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Podsumowanie projektu KPPSP
27 października 2011 roku

Podsumowanie projektu KPPSP

W czwartek, 27 października 2011 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się podsumowanie projektu „Wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Ostrowa Wielkopolskiego“. Certyfikaty uczestnikom przedsięwzięcia wręczył Sekretarz Powiatu Mirosław Rychlik.

Wnioskodawcą projektu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Ostrowie Wielkopolskim. Instytucjami partnerskimi w projekcie były Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szentendre (Szentendre Varos Onkormanyzata Hivatasos Tuzoltosaga) oraz Miasto Suhl (organ prowadzący Komendę Miejską Straży Pożarnej w Suhl - Feuerwehr Suhl). Szkolenie odbywało się w ramach programu Leonardo da Vinci i zostało przygotowany we współpracy z Wydziałem Rozwoju Powiatu Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

* Obraz 015

* obraz_018.jpg

W projekcie wzięło udział 12 strażaków zawodowych Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim (2 grupy sześcioosobowe). Przedsięwzięcie realizowane było od września 2010 do sierpnia 2011. W trakcie jego trwania strażacy mieli możliwość szkolenia się w Szentendre (1 grupa) oraz w Suhl (1 grupa). Obie komendy mieszczą się w nowoczesnych obiektach i dzięki swojej znakomitej bazie szkoleniowej oraz kompetentnej kadrze szkoleniowców pozwoliły na profesjonalną realizację projektu.

- Strażacy, którzy uczestniczyli w wymianie, są odpowiedzialni za szkolenie i doskonalenie zawodowe personelu naszej Komendy, a także członków 101 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) na terenie Powiatu Ostrowskiego – wyjaśnia komendant Andrzej Morta.

* obraz_024.jpg

Głównym celem projektu było wspieranie międzynarodowej mobilności osób odpowiedzialnych za szkolenie i kształcenie zawodowe strażaków z terenu Powiatu Ostrowskiego. Poznane podczas wymian w Szentendre i Suhl nowe, innowacyjne metody szkoleniowe, zostały trwale wdrożone do procesu szkolenia zawodowego ostrowskich strażaków.

- Umożliwienie mobilności strażakom pozwoliło udoskonalić i zaktualizować ich kompetencje dotyczące nowoczesnej organizacji szkoleń zawodowych. Ponadto możliwość doskonalenia zawodowego w Niemczech, na Węgrzech i w Polsce, pozwoliło na zdobycie przez uczestników projektu nowych doświadczeń na skalę europejską - powiedział Roman Matecki, koordynator projektu w KPPSP w Ostrowie Wielkopolskim.

* obraz_041.jpg

W spotkaniu oprócz strażaków biorących udział w projekcie uczestniczyli: Sekretarz Powiatu Mirosław Rychlik, Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Jerzy Bartuzi oraz pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych: Tomasz Sobczak i Marcin Woliński.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 433