OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Zielona linia
3 listopada 2011 roku

Zielona linia

19524 to numer dla bezrobotnych i poszukujących pracy, a także dla pracodawców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o usługach realizowanych przez urzędy pracy. Od 4 października do infolinii przystąpił Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, który utworzył Punkt Abonencko – Konsultacyjny współpracujący z Centrum Informacyjno - Konsultacyjnym Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest polepszenie dostępności do usług urzędów pracy oraz modernizacja tych usług tak, aby każdy interesant mógł szybko i sprawnie uzyskać do nich dostęp z wykorzystaniem technicznych środków komunikacji.

* ulotka_zielona_linia__2.jpg

Konsultanci „Zielonej Linii” pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Udzielają informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadają na pytania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także z podstawowych zagadnień z kodeksu pracy.

- Projekt ten sprawdził się już w 300 urzędach pracy na ternie naszego kraju. Dlatego też postanowiliśmy się do niego przyłączyć. Mamy nadzieję, że za pośrednictwem infolinii mieszkańcom powiatu ostrowskiego ułatwimy szybki dostęp do aktualnych ofert. Konsultanci udzielą również odpowiedzi dotyczącej konkretnej sprawy realizowanej w danym urzędzie pracy – tłumaczy Hanna Pawlak-Kornacka, dyrektor PUP w Ostrowie Wielkopolskim.  

Wybierając numer 19524, można uzyskać także informacje na temat: aktualnych ofert pracy (krajowych i zagranicznych), uprawnień na rynku pracy, dofinansowania działalności gospodarczej, możliwości szkoleń i przekwalifikowań, instrumentów rynku pracy (m.in.: staży, robót publicznych, prac interwencyjnych czy prac społecznie użytecznych), rekrutacji pracowników, świadczeń z powiatowego urzędu pracy, baz teleadresowych powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, centrów informacji i planowania kariery zawodowej i innych.

Opłata za połączenie zgodnie z kosztem połączenia lokalnego wg taryfy operatora telefonii stacjonarnej lub z telefonów komórkowych wg taryfy operatora. Informacje można również uzyskać za pośrednictwem e-mail:biuro@zielonalinia.gov.pl, a także portalu:www.zielonalinia.gov.pl

Bez względu na to, jaka opcja zostanie wybrana, konsultanci zasze udzielą pełnych odpowiedzi. Więcej na stronie: www.zielonalina.gov.pl

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 201